Søg støtte

Søg

Førstehjælpskursus


Donation

Projekt

Undervisning

Det frivillige arbejde ved Det Palliative Team

Det Palliative Team (DPT) har mange frivillige i alle aldre og faggrupper. Som frivillig i DPT besøger man døende patienter i deres eget hjem. Patienterne er oftest kræftramte i deres livs sidste fase. Størstedelen af de frivillige er dog ikke uddannet i at møde døende, hvilket kan medføre belastende hændelser og eksistentielle overvejelser, der kan ende med, at den frivillige vælger at trække sig. DPT afholder 6-7 møder á 2 timer årligt med fokus på supervision, men de få årlige møder er ikke tilstrækkelige. Formålet med dette projekt er derfor at støtte og ruste den frivillige til mødet med den døende. Dette skal ske ved at tilbyde de frivillige et weekendkursus og et ½-1 dagskursus for 15 personer med fokus på etiske overvejelser i mødet med den døende og pårørende. Målet er på den måde at understøtte og motivere de frivillige samt at sikre trygge og beroligende stunder i livets sidste faser.

Tildelt støtte

26.000 kr.

2015

Modtager

Det frivillige arbejde ved Det Palliative Team

Region

Midtjylland

Fokusområde

En plads i fællesskabet