Søg støtte

Søg

Førstehjælp på vandet


Donation

Projekt

Ung med cøliaki

Dansk Cøliaki Forening

Midlerne går til at opbygge et nationalt netværk af unge med cøliaki for at modvirke isolation og dårlig trivsel samt skabe mod på en ungdoms- og voksentilværelse med cøliaki. Sygdommen er arvelig og udløses af unormal reaktion på proteinet gluten i fødevarer. Cøliaki vurderes at ramme op mod 1 pct. af befolkningen, og det skønnes, at op mod 10.000 børn og unge under 18 år i Danmark lider af cøliaki. Det er krævende at sørge for en 100 pct. glutenfri kost, mens man forsøger at leve et normalt ungdomsliv, og mange føler sig anderledes, til besvær og meget alene med sygdommen. Nogle oplever mere alvorlige udfordringer, fx forsømmelse af diæten med fare for helbredet, manglende deltagelse i sociale og uddannelsesmæssige sammenhænge samt selvvalgt social isolation og generelt dårlig trivsel. Projektet retter sig mod ca. 250 unge i to aldersgrupper – de 13-16-årige og de 17-25-årige – og de specifikke behov og udfordringer, de unge oplever på de respektive alderstrin. Med netværket og tilbud om både sociale og læringsmæssige aktiviteter er målet at skabe et fællesskab, hvor de unge får mulighed for at støtte og lære af hinanden efter princippet ’Hjælp til fælles selvhjælp’.

Tildelt støtte

1.548.000 kr.

2021

Modtager

Dansk Cøliaki Forening

Region

Landsdækkende