Søg støtte

Søg

Indkøb af Paro


Donation

Projekt

Ung-til-Ung Midtjylland

DFUNK - Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk

Danmark har de seneste år oplevet en stigning i antallet af unge flygtninge, der kommer til landet uden familie eller andet netværk. I perioden 2008 til 2012 søgte 1.900 uledsagede mindreårige asyl i Danmark. Mange af disse flygtninge bosættes ofte uden for de større byer, og i Midtjylland har eksempelvis Herning, Viborg og Horsens modtaget mange flygtninge. DFUNK, som er Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk, har siden 2010 arbejdet med lokale ung-til-ung grupper, hvor unge flygtninge kan opbygge et socialt netværk og lære om deres muligheder i Danmark. Dette projekt omhandler etableringen af en sekretariatsenhed i Midtjylland, der vil mobilisere frivillige, afholde arrangementer for flygtningene og etablere lokale foreninger i seks midtjyske byer.

Tildelt støtte

764.000 kr.

2014

Modtager

DFUNK - Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk

Region

Midtjylland

Fokusområde

En plads i fællesskabet