Søg støtte

Søg

Unge der er afhængige af spil


Donation

Projekt

Unge der er afhængige af spil

Frederiksberg Centeret

Der findes mange gode, sjove og lærerige computerspil. Men for nogle børn og unge begynder spillene at fylde så meget i hverdagen, at deres adfærd og trivsel påvirkes i negativ retning. De fravælger i stigende grad skole, venner og fritidsinteresser til fordel for computerspillene, og når forældrene prøver at blande sig, kan det resultere i voldsomme konflikter. Dette projekt har til formål at hjælpe børn og unge ud af et problematisk forbrug af computerspil ved at tilbyde dem et gratis behandlingsforløb baseret på en kognitiv terapeutisk tilgang. Målet med tilbuddet er at hjælpe de spilafhængige unge til at få en fornuftig og balanceret adfærd i forhold til computerspil. Gennem forløbet skal de unge og eventuelt deres forældre skabe løsninger, som de er i stand til at efterleve, og som giver dem en fornuftig balance mellem det at spille på computer og have en normal og positiv hverdag - særligt til gavn for den enkelte unge, men også familien.

Tildelt støtte

360.000 kr.

2015

Modtager

Frederiksberg Centeret

Region

Hovedstaden