Søg støtte

Søg

Førstehjælp i børnehøjde


Donation

Projekt

Unge i medborgerskab og jobs

Mellemfolkeligt Samvirke

Med denne donation vil Mellemfolkeligt Samvirke i Esbjerg gøre udsatte unge til aktive medborgere og undersøge, om demokratisk dannelse kan øge deres uddannelses- og jobparathed. For unge i udsatte boligområder er det gennemgående, at de isolerer sig i deres egne geografiske områder og ikke tager del i civilsamfundsaktiviteter. Dette projekt skal gennem lokale kompetenceudviklingsforløb i Aktivt Medborgerskab tilføre unge en almen demokratiforståelse, viden om Verdensmålene og konkrete redskaber til at gøre en forskel for sig selv og andre unge. De unge får helt lavpraktiske redskaber som fx at møde til tiden, hvordan man holder et møde med en dagsorden, hvordan man går i dialog med en voksen etc. De unge får også erfaringer med at udtrykke holdninger og indgå i konstruktiv dialog med beslutningstagere, fx repræsentanter fra kommunen, lokaludvalg og afdelingsbestyrelser. Derudover gennemfører de unge lokale events, ligesom nogle af dem vil deltage på Ungdommens Folkemøde.

Tildelt støtte

1.516.143 kr.

2019

Modtager

Mellemfolkeligt Samvirke

Region

Syddanmark