Søg støtte

Søg

Plexus Aarhus


Donation

Projekt

UP! Kor for psykisk sårbare

Kirke på vej Danmark

Kirke på Vej er et projekt i Roskilde Stift, der arbejder med at bringe kirkelige aktiviteter uden for kirken. Denne donation skal gå til at opstarte et kor, der er målrettet psykisk sårbare voksne, der står uden for arbejdsmarkedet, og som ikke er i stand til at deltage i almindelige koraktiviteter. Gennem koret får målgruppen mulighed for at deltage i et socialt fællesskab med andre, der er i samme situation. Musikken vil være et redskab for de psykisk sårbare til at sætte ord på deres situation og derigennem bryde det tabu, der er forbundet med psykiske lidelser. Projektet sker i samarbejde med Roskilde Kommunes socialpsykiatri og består af kortræning en gang om ugen, som skal munde ud i en række koncerter. Deltagerne vil hver især blive koblet til en frivillig, der vil fungere som støtteperson og følge den enkelte til kortræningen. Der forventes at blive seks deltagere og seks frivillige i koret.

Tildelt støtte

300.000 kr.

2017

Modtager

Kirke på vej Danmark

Region

Sjælland

Delmål

Sundere liv