Søg støtte

Søg

Valgambassadører for EU-valget


Donation

Projekt

Velfungerende sanserum

Afdeling for retspsykiatri, Region Sjælland

Afdeling for retspsykiatri i Region Sjælland er målrettet patienter, der har fået en dom med behandling eller anbringelse på et hospital. Patienterne er indlagt af både behandlings- og sikkerhedsmæssige årsager og har alle brug for længerevarende behandling og rehabilitering. Undersøgelser viser, at sansestimulering kan have en positiv effekt på psykiatriske patienter og kan øge deres trivsel markant. Med denne donation ønsker retspsykiatrien at etablere to sanserum, som skal være med til at dæmpe uro, vrede, udad- og indad-reagerende adfærd, som mange af patienterne oplever grundet stress, angst og andre psykiske problemstillinger. Formålet med projektet er at bidrage til nedbringelse af tvang og deeskalering i retspsykiatrien samt bidrage til øget velvære og tryghed hos patienterne. I sanserummene vil der bl.a. være en sanserumshimmel, en projektorvæg til visning af rolige film og en specialudviklet gyngestol, der kan berolige patienterne.

Tildelt støtte

288.133 kr.

2017

Modtager

Afdeling for retspsykiatri, Region Sjælland

Region

Sjælland

Delmål

Sundere liv