Søg støtte

Søg

Cykelhjelme


Donation

Projekt

Venskab til piger i mistrivsel

Børns Voksenvenner København

Børns Voksenvenner i København har siden 1990 arbejdet for at skabe bånd mellem børn fra socialt udsatte familier og ressourcestærke, frivillige voksne. På landsplan er der etableret 40 lokalafdelinger og skabt mere end 3.700 venskaber. I Hovedstadsområdet er der primært tale om ensomme børn, der bor alene med én forælder, og hvor der er et spinkelt netværk. Der kan desuden være begivenheder i familien, fx skilsmisse eller dødsfald, der øger barnets ensomhed. Ensomheden kan have konsekvenser for barnets skolegang og sociale trivsel, men her viser erfaringerne, at tildelingen af en voksenven kan have en positiv effekt. Piger er ofte mere indad-reagerende med deres frustrationer og problemer, og i dag er 75 pct. af de venskaber, der etableres, drengevenskaber. Med denne donation er målet at nå ud til flere af de stille mistrivende piger, som foreningen på nuværende tidspunkt ikke når ud til. Der vil blive oprettet en følgegruppe og udviklet nyt rekrutteringsmateriale. Derudover skal en kampagne sætte fokus på mistrivsel blandt unge piger og oplyse om de tilbud, som Børns Voksenvenner har. Kampagnen skal målrettes både forældre og fagfolk, der har med målgruppen at gøre til daglig. Planen er kontakt med 75 piger i projektperioden, og resultaterne vil blive indsamlet og videreformidlet til foreningens øvrige lokalafdelinger.

Tildelt støtte

1.100.000 kr.

2017

Modtager

Børns Voksenvenner København

Region

Hovedstaden

Fokusområde

En plads i fællesskabet