Søg støtte

Søg

Vi10


Donation

Projekt

Vi10

Gentofte Ungdomsskole

Gentofte Kommunes tosprogede udskolingselever i skolens modtager- og velkomstklasser ønsker at få en større tilknytning til skolens danske elever. Gentofte Ungdomsskole har særligt fokus på at integrere de unge flygtninge og indvandrere gennem studieture, og i det kommende skoleår er det målet, at eleverne skal med på den årlige studietur sammen med 10. klasserne. Flygtningefamilierne har alle svært ved den økonomiske del. Donationen gør det muligt for 11 unge tosprogede flygtninge at komme med på studieturen og ind i fællesskabet med danske unge og derigennem fremme integrationen.

Tildelt støtte

35.000 kr.

2020

Modtager

Gentofte Ungdomsskole

Region

Hovedstaden

Delmål

Alle med fra start