Søg støtte

Søg

Førstehjælp - Vi alle kan yde


Donation

Forskningsprojekt

Via Family - 2 års follow-up

Børne-og ungdomspsykiatrisk Center, Forskningsenheden, Region Hovedstadens Psykiatri og Institut for Kliniks Medicin, Københavns Universitet

Donationen går til at undersøge effekterne af indsatsen VIA Family Team behandling efter dens afslutning. Børn født af forældre med alvorlig psykisk sygdom er i markant forhøjet risiko for selv at blive psykisk syge, både som børn og som voksne. Derfor udgør familier, hvor far eller mor lider af en psykisk sygdom, et vigtigt potentiale for at udvikle og afprøve forebyggende indsatser til gavn for børnene. VIA Family Team indsatsen er en indsats, som bliver evalueret i forhold til familiernes oplevelse af forløbet. Med donationen kan forskerne også gennemføre et opfølgningsstudie efter ca. 3 år, der bl.a. skal undersøge langtidseffekten på barnets daglige funktionsniveau, familiens selvvurderede funktion og barnets fravær fra skole. Endvidere skal sundhedsøkonomiske analyser afdække, om eventuelle gevinster ved indsatsen kan opveje den økonomiske merudgift. Hvis resultaterne af evalueringen er positive, er der grobund for videreudvikling og mulig udbredelse af indsatsen for en særlig sårbar gruppe af børn og deres forældre.

Tildelt støtte

996.945 kr.

2021

Modtager

Børne-og ungdomspsykiatrisk Center, Forskningsenheden, Region Hovedstadens Psykiatri og Institut for Kliniks Medicin, Københavns Universitet

Region

Landsdækkende

Delmål

Klar til livet