Søg støtte

Søg

Støtte til sikkerhedstræning


Donation

Projekt

Vidensportal

Den Sociale Investeringsfond

Donationen går til udvikling, lancering og drift af en digital vidensportal, der lanceres i efteråret 2020, og som samler og formidler kvalificeret og relevant viden til brug for arbejdet med sociale investeringer. Målgruppen er myndigheder, leverandører og investorer. En kerneaktivitet i projektet er pilotafprøvning af en taskforce, som kan understøtte fx interesserede myndigheder og leverandører fra civilsamfundet i arbejdet med sociale investeringer. Taskforcen forventes at have særligt fokus på formidling af best practice-cases samt viden om investeringsmodeller og lovgivning på området. Portalen udvikles løbende i takt med, at der opbygges erfaringer med sociale investeringer og i samarbejde med myndigheder, investorer og velfærdsleverandører. Portalens indhold vil bl.a. være casebeskrivelser med best practice, kontrakteksempler, vejledninger til værdiansættelse af effekter samt guides til datastrategi og evaluering. Med den nye vidensportal er målet at skabe de bedste betingelser for øget brug af sociale investeringer som redskab for løsning af velfærdsproblemer i relation til bl.a. udsatte børn og unge, trivsel, borgere i risiko for udvikling af livsstilssygdomme.

Tildelt støtte

500.000 kr.

2020

Modtager

Den Sociale Investeringsfond

Region

Landsdækkende

Fokusområde

En plads i fællesskabet