Søg støtte

Søg

Forbedring af 1-1-2 vejledning


Donation

Forskningsprojekt

'Vildmænd' - pilotprojekt

Syddansk Universitet

Professor Kirsten K. Roessler, Institut for Psykologi, Syddansk Universitet, har modtaget 310.406 kr. fra TrygFonden. Donationen skal bruges til et pilotprojekt, der videnskabeligt skal undersøge effekten af et udviklingsprojekt for mænd i alderen 50+. Når mennesker midt i livet oplever, at deres fysiske og psykiske sundhed bliver truet af fx kroniske smerter, kroniske sygdomme som KOL, sukkersyge, hjertekarsygdomme og stress, kan det medføre både misbrug og selvmord. Især er mænd en udsat målgruppe, da de i mindre grad end kvinder bruger de offentlige tilbud. Udviklingsprojektet ”Projekt Vildmand” målrettet mænd med smerter, stress og andre kroniske sygdomme blev første gang gennemført af Svendborg Kommune og Naturama i 2015. I alt har 33 mænd været igennem forløbet, og da responsen fra både deltagere og kommunens medarbejdere har været positiv, har Svendborg Kommune besluttet at fortsætte kurserne i 2016. Formålet med dette projekt er at følge og beskrive ”Projekt Vildmand” videnskabeligt, så andre kommuner kan tilpasse og bruge konceptet, hvis det viser sig, at den umiddelbare positive effekt på deltagernes livskvalitet varer ved. Projektet sker i et samarbejde mellem flere institutter på Syddansk Universitet og Smertecenter Syd på Odense Universitetshospital.

Tildelt støtte

310.406 kr.

2016

Modtager

Syddansk Universitet

Region

Landsdækkende

Fokusområde

Lev med kronisk sygdom