Søg støtte

Søg

Vind i håret m. blind passager


Donation

Projekt

Vind i håret m. blind passager

Instituttet for Blinde og Svagsynede (IBOS), under Københavns kommune

Bo, Læring og Samvær er et botilbud samt dag- og aktivitetstilbud under Instituttet for Blinde og Svagtseende (IBOS) i København. IBOS’ brugere har alle et synshandicap og i mange tilfælde også andre typer funktionsnedsættelser. Det er svært for dem at deltage i hverdagsaktiviteter og fysiske aktiviteter, og de oplever oftere ensomhed end resten af befolkningen. Denne donation går til indkøb af tre specialcykler og seks cykelhjelme, så brugerne sammen med en ledsager kan komme på tur og dermed – på trods af synshandicap og eventuelle andre funktionsnedsættelser – få gode oplevelser i by og natur og samtidig være fysisk aktive og få mulighed for at skabe nye fællesskaber.

Tildelt støtte

120.322 kr.

2019

Modtager

Instituttet for Blinde og Svagsynede (IBOS), under Københavns kommune

Region

Hovedstaden

Delmål

Alle med fra start