Søg støtte

Søg

Vi10


Donation

Projekt

Virtuelt UNIK-værested

Børn og Unges Trivsel

Donationen går til at styrke anbragte og tidligere anbragte unges trivsel og hjælpe dem mod et selvforsørgende liv. Mange anbragte og tidligere anbragte unge kæmper med psykisk mistrivsel, som følger dem gennem livet og spænder ben for at gennemføre en uddannelse og deltage aktivt på arbejdsmarkedet. Børn og Unges Trivsel har udviklet UNIKmodellen (Unges Netværk I Kommunerne), som består af aktiviteter i to fysiske UNIK-centre, bl.a. psykologforløb, fælles madlavning, lektiehjælp og kulturelle aktiviteter. For nogle unge er det en udfordring at deltage pga. social angst eller fobi, eller fordi de bor langt væk. Donationen muliggør etablering af et landsdækkende virtuelt UNIKværested med bl.a. gruppebaseret og individuel rådgivning og diverse workshops. Det virtuelle univers skal testes i to år, og det er ambitionen at nå ud til ca. 1.500 unge årligt.

Tildelt støtte

3.339.000 kr.

2020

Modtager

Børn og Unges Trivsel

Region

Landsdækkende