Søg støtte

Søg

Cykler til skoleprojekt


Donation

Projekt

"Vores bedste"

Frivilligcenter & Selvhjælp Lyngby-Taarbæk

Flere familier har ikke nogen bedsteforældre, der kan hjælpe i hverdagen, fx med pasning af børn og i det hele taget til at få hverdagen til at hænge sammen. FrivilligCenter & Selvhjælp Lyngby-Taarbæk og deres samarbejdspartnere har imidlertid mange seniorer, som har tid og overskud til at være frivillige. Med denne donation ønsker Frivilligcentret derfor at etablere en reserveordning til sårbare familier, der ellers ikke har støtte fra ældre familiemedlemmer. Indledningsvis vil Frivilligcentret etablere en koordinationsgruppe med tre nøglefrivillige, der vil blive uddannet til at matche frivillige med familier, der har brug for støtte. Styregruppen vil stå for udviklingen af et undervisningsforløb, som de frivillige skal igennem, inden de bliver ”reservebedster”. Projektet vil foregå i samarbejde med den kommunale sundhedspleje, der allerede har kontakt til relevante familier, og som kan henvise seniorerne til projektet. Gennem projektet vil 10 familier blive matchet med en frivillig bedste, hvis rolle og funktion i familien vil blive aftalt efter behov. Derudover vil der blive udviklet en metode for parring af ældre frivillige og sårbare børnefamilier, der kan føre til en bæredygtig samarbejdsaftale med den kommunale indsats.

Tildelt støtte

344.000 kr.

2017

Modtager

Frivilligcenter & Selvhjælp Lyngby-Taarbæk

Region

Hovedstaden

Delmål

Alle med fra start