Søg støtte

Søg

Sikkerhed i regnvandsbassiner


Donation

Forskningsprojekt

VRET til alkoholafhængighed

Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet, Københavns Universitet

Donationen går til en undersøgelse af effekten af Virtual Reality-Assisteret Eksponeringsterapi (VRET) til behandling af patienter med alkoholafhængighed. Mange patienter oplever tilbagefald til alkoholindtag både under og efter alkoholbehandling, hvilket skyldes, at alkoholafhængighed er en kronisk tilbagevendende hjernesygdom. En af de store udfordringer for patienterne er at modstå drikketrang, som ofte kommer under situationer, som de forbinder med alkoholindtag, fx sociale begivenheder, hjemme i stuen, indkøb og i psykisk belastende situationer. Dette projekt skal derfor undersøge, om man kan øge effekten af alkoholbehandling ved at træne håndtering af drikketrang under fristende situationer, der ved hjælp af virtual reality kan simuleres med stor realisme. Projektet gennemføres som et lodtrækningsforsøg med i alt 82 patienter med alkoholafhængighed. Alle modtager standardiseret psykosocial behandling baseret på de danske Nationale Kliniske Retningslinjer. Patienterne vil efter lodtrækning modtage kognitiv adfærdsterapi med eller uden 14 sessioner af Virtual Reality-assisteret Eksponeringsterapi. Selve terapien skal udføres af uddannede terapeuter ved alkoholambulatorierne Novavì, som inden projektstart gennemgår en VR-terapiuddannelse for at sikre høj kvalitet af VRET. Til de ekstra VRET-sessioner skal der udvikles scenarier for op til fem risikosituationer, der ifølge patienter ofte udløser drikketrang, nemlig fest, restaurantbesøg, på en bar/værtshus, hjemme eller som tilskuer til landskamp. Hvert scenarie laves med op til seks scener, hvor eksponeringen stiger gradvist. Effekten vil primært blive målt på antallet af såkaldte binge drikkedage, der defineres som 4/5 genstande pr. dag for hhv. kvinder/mænd. Derudover vil der blive målt på bl.a. drikketrang, samlet alkoholforbrug, depressions- og angstsymptomer, kognitive evner samt blodprøvemålinger af levertal. Forventningen med projektet er at kunne reducere omfanget af bingedrikkeri med 30 pct.

Tildelt støtte

967.659 kr.

2020

Modtager

Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet, Københavns Universitet

Region

Landsdækkende

Delmål

Sundere liv