Søg støtte

Søg

Særpulje i Region Nordjylland - Tættere på

Unges trivsel og uddannelse

Når unge forlader grundskolen, er der en mindre gruppe, som ikke kommer videre i uddannelse, og som risikerer at bruge de efterfølgende mange år mellem uddannelse og midlertidige job uden at få fodfæste i tilværelsen. Med en særpulje på 4 mio. kroner ønsker vi at støtte projekter i Nordjylland, der har fokus på at styrke børn og unges trivsel og muligheder for at gennemføre grundskole og ungdomsuddannelse. 


Udfordringer

Når unge kæmper for at klare sig igennem en uddannelse, skyldes det ofte, at den unge også kæmper med udfordringer udenfor klasseværelset. Her er det afgørende, at vi som samfund anlægger et bredere perspektiv og tager udgangspunkt i den enkeltes livssituation, når vi møder en ung, som har brug for støtte til at klare grundskole eller ungdomsuddannelse.

Med en særpulje på 4 mio. kroner i Nordjylland vil vi give uddannelsesinstitutioner, civilsamfunds- og offentlige organisationer mulighed for at afprøve, udvikle og udbrede projekter indenfor områdets eksisterende rammer og strukturer. Små som store og gerne med inddragelse af de unges perspektiv.  

Vejen til forandring på uddannelsesområdet handler både om at ændre store, strukturelle rammer, men også om at skabe mere lokale forandringer. Og vi støtter både ansøgninger, der fokuserer på forebyggende indsatser for børn og unge såvel som projekter, der fokuserer på de unge, som oplever at stå udenfor.

Kriterier for støtte

Med denne særpulje vægter vi især projekter som:

  • Inddrager børn og unges perspektiv i beslutninger, der vedrører deres liv.
  • Arbejder med at fremme børn og unges forudsætninger for at gennemføre uddannelse ved at styrke deres trivsel.
  • Tager udgangspunkt i viden om, hvad der virker bedst.

Start din ansøgning, og læs mere i spørgsmål og svar nedenfor.

 

Særpulje i Nordjylland

Hvad lægger vi særligt vægt på?

Med denne særpulje vægter vi især projekter som:

  • Inddrager børn og unges perspektiv i beslutninger, der vedrører deres liv.
  • Arbejder med at fremme børn og unges forudsætninger for at gennemføre uddannelse ved at styrke deres trivsel.
  • Tager udgangspunkt i viden om, hvad der virker bedst.

Hvordan søger du?

Ansøgningfrist er 1. oktober 2023, og du får svar cirka fire måneder efter. Undervejs bliver du bedt om at vælge, hvilket af vores ordinære delmål, du vurderer din ansøgning spiller ind i:

Parat til uddannelse
Uddannelse er en af de vigtigste forudsætninger for at få et godt udgangspunkt i livet – både økonomisk og socialt. Vi vil sætte ind før problemerne opstår og arbejde for, at flere børn og unge gennemfører grundskolen og en ungdomsuddannelse for at styrke deres fysiske, mentale og sociale trivsel og fremtidige muligheder i livet.

Alle med fra start
Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til, at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Hvorfor har I prioriteret en særpulje til Region Nordjylland?

Det er TrygFondens regionale råd i Nordjylland, der i 2023 har valgt at sætte fokus på at styrke arbejdet med unge uden job og uddannelse.

Hvad støtter vi?

Særpuljen følger de samme ansøgningskriterier som TrygFondens ordinære donationspuljer. Du kan dog udelukkende søge støtte til projekter, der har børn og unge i Region Nordjylland som sin primære målgruppe. Du kan læse nærmere om TrygFondens støttekriterier her

Hvad støtter vi ikke?

I TrygFonden støtter vi ikke privatpersoner og projekter, der er kommercielt, politisk eller religiøst funderet. Vi er restriktive mht. støtte til anlægsopgaver, og yder ikke støtte til indkøb af sportsredskaber, sportssponsorater og studierejser.