Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Aktive Seniorer

Aktive Seniorer

Om donationen

Aktive Seniorer er en forening stiftet i 2007 med det formål at styrke fællesskaber for seniorer i København gennem tilbud om sociale og kulturelle arrangementer. Med donationen ønsker Aktive Seniorer at udbyde syv forskellige aktiviteter, der skal tiltale og fastholde seniorerne som deltagere. Aktiviteterne tæller gå- og vandreture, fællesspisning, foredrag, udflugter, besøgsvennetjenester, netværksgrupper og særlige arrangementer. Foreningen har allerede gode erfaringer med denne type aktiviteter, der tydeligt øger livsglæden blandt de ældre, og derfor også er efterspurgt af målgruppen.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Aktive Seniorer
Støttet beløb
306.000 kr., år 2016
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet er i nogen grad forankret. A. Vores store udfordring vil dog være løn til en leder. Der må en leder til 1. at binde aktiviteterne sammen 2. at give support til de ledende frivillige og især til besøgsvennerne, som ofte står i udfordrende opgaver. 3. at være frontfigur ved Frokostmøderne og større arrangementer (udflugter, sæsonbetonede fester, tværgenerations-arrangementer, kulturelle tiltag mv.) 4. at lede tilrettelæggelse og udarbejdelse af program for Frokostmøderne, udflugterne og festerne B. Vi har brug for økonomisk støtte til udflugter, fester og arrangementer, som vi ikke kan få dækket fuldt ud af brugerbetalingen - en pension rækker ikke langt. Mange af aktiviteterne er selvkørende, så som vandregrupper og netværksgrupper (flere af netværksgrupperne har dog lederen tilknyttet som mentor) Besøgsvenner er også selvkørende - med lederen tilknyttet, som beskrevet ovenover.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi oplever, at seniorerne engagerer sig mere og mere. De inviterer venner, naboer og familie med til de forskellige aktiviteter. Engagementet udmønter sig også i, at man tilslutter sig som medlem af "Aktive Seniorer". Hvilket så også giver økonomiske fordele, når der arrangeres udflugter, fester m.m. Antallet af mænd er stigende. Når vi lander på 8 skyldes det, at vi arbejder på forbedring i forhold til 1) antal nydanskere. Den del satses der meget på i de kommende måneder. 2) At vi inspirerer andre i landet - Man har flere steder rundt om i landet hentet inspiration til indsatsen på ældreområdet fra Aktive Seniorers model. Vi har haft besøg af interessepersoner, som har spurgt ind til - og deltaget i - vores arrangementer. Vi arbejder på en samkøring og bestræber os på at "Aktive Seniorer" vil blive etableret rundt om i landet.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Lige en rettelse: Fodslaw: 12-20 deltagere pr.uge Slowmotion: 8-12 deltagere pr. uge Besøgsvenner: 19 personer Vi tror, at de aktiviteter, vi har valgt, i høj grad har været effektive. Dog prøver vi hele tiden at tænke i nye baner, herunder også at inddrage seniorerne i at komme med forslag til, hvad de synes ville være interessant at kunne invitere andre med til. Vi arbejder på at tilpasse aktiviteterne så aldersgennemsnittet kan sænkes, og nye vinde blæse! - tiltrække folk, som "pludselig" når pensionsalderen. Nye seniorer- andre interesser - en anden tid vi lever i. Vores brugere er rigtig gode til at invitere nye med til de forsk. aktiviteter.