Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Ansøgning om Rickshaw cykler

Center for Hjerneskaderehabilitering

Om donationen

Region
Sjælland
Type
Projekt
Modtager
Center for Hjerneskaderehabilitering
Støttet beløb
40.000 kr., år 2022
Delmål
Sundere liv

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Voksne, Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Se ovenstående

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Både som en fast del af tilbuddet på med fast udflugtstur på skemaet - hele året. Vi 0plevetr øgede samtaleemner i gruppen af borgere og fornyet energi og glæde på centeret. Øget sammenhold. Citat fra borger: " Jeg kommer ud og føler mig lidt mere normal" Cyklerne bliver brugt individuelt hvor det har givet mening fx. indkøb, borgerservice. Anderledes træning. Brugt ved badetur og brombærtur.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet har været en stor succes med fast implementering i vores skema. Vores plan er at udvide med flere ture og aktiviteter - især sommerhalvåret.

Delmål

Sundere liv

Mindre rygning, begrænset alkoholforbrug, mere motion, mindre stress og bedre søvn. Vi vil bidrage til, at voksne let og hurtigt kan få hjælp til livsstilsændringer, og at flere lever længere og med bedst mulig livskvalitet.
Mere om vores fokusområde Sundere liv