Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Database til aldringsforskning

Syddansk Universitet

Om donationen

Denne donation går til indsamling af data til databasen SHARE (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe) samt til workshops for danske brugere af SHARE. I SHARE spørges ind til ældres mentale sundhed og trivsel, kroniske sygdomme, funktionelle lidelser og evne til at varetage daglige aktiviteter. SHARE er en EU-initieret database, som tilbyder viden baseret på undersøgelser blandt 50+ årige i 28 europæiske lande. Den danske SHARE- database tilbyder dermed data, som kan benyttes til belysning af centrale politiske og forskningsmæssige spørgsmål i forhold til ældreområdet.
Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
Syddansk Universitet
Støttet beløb
1.500.000 kr., år 2019
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der er etableret en solid database, som nu er opdateret og til rådighed på en europæisk portal for aldringsforskere

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Data er indsamlet og til rådighed for forskere, som nu bruger dem til talrige projekter og publikationer til belysning af aldring i Europa og Danmark.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet blev udført efter alle professionelle standarder og kunne næppe gøres meget anderledes eller bedre.