Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Hjertemotion - Sund Livsstil

Hjerteforeningen i Ringsted

Om donationen

Hjerteforeningen i Ringsted tilbyder Hjertemotion til personer, der er færdigrehabiliterede fra det kommunale sundhedscenter. Hjertemotion afholdes hver onsdag formiddag i Ringsted Sportscenter, hvor en fysioterapeut står for individuelt tilpasset træning og løbende evaluering af træningen. Efter træningen bydes på snak og kaffe for de 24 ældre deltagere. Med donationen kan Hjertemotion fortsætte frem til maj 2023.
Region
Sjælland
Type
Projekt
Modtager
Hjerteforeningen i Ringsted
Støttet beløb
10.000 kr., år 2022
Delmål
Flere gode leveår

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Selvom den nye aftale med Fysikken i Ringsted blev dyrere, er det lykkedes at fastholde et højt aktivitetsniveau og udbygge medlemstallet. Vi har endnu ikke søgt om at få Trygfondens midler udbetalt, da vi stort set kun vil lade udgifter fra vores afsluttende sociale arrangement "Hjertedagen" indgå i ansøgningen, hvis det er muligt!

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Hjertemotion i Ringsted Sport måtte ophøre da Ringsted Sport lukkede og derfor måtte vi finde en anden aftale og det blev hos Fysikken i Ringsted, hvor deltagerbetalingen er blevet forhøjet fra 175 kr. til 215 kr./mdr. Til gengæld har man dog kunnet fastholde medlemstallet, da faciliteterne er bedre.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det blev en stor udfordring, at Ringsted Sport lukkede, men vi har dog kunnet fastholde Hjertemotion med 2 hold om ugen i nye rammer og vores hjertecafeer har normalt 30 - 50 deltagere 4 gange hvert halvår og Gå Med arrangementer kører hver anden søndag med et deltagerantal på mellem 20 og 30 personer, fortrinsvis + 60

Delmål

Flere gode leveår

Evnen til at kunne klare sig selv i dagligdagen, et godt fysisk og mentalt helbred og deltagelse i fællesskaber. Vi ønsker at bidrage til, at flere ældre får flere gode leveår med højere livskvalitet.
Mere om vores fokusområde Flere gode leveår