Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Tryg efter ulykken

Syddansk Universitet

Om donationen

Institut for Psykologi på Syddansk Universitet vil i et lodtrækningsforsøg afprøve en psykologisk baseret behandling af mennesker, der har været udsat for whiplash i forbindelse med ulykker. Formålet med projektet er at forebygge udvikling af kroniske smerter med tilhørende sociale og arbejdsmarkedsmæssige problemer. Donationen skal gå til at gennemføre behandlinger, analyse og formidling af resultater.
Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
Syddansk Universitet
Støttet beløb
975.975 kr., år 2017
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Den videnskabelige udbredelse af resultaterne er i gang og forløber planmæssigt. Det næste skridt er at forankre behandlingen i primærsektoren, hvor andre faggrupper som fysioterapeuter og kiropraktorer har den første kontakt med patientgruppen og derved mulighed for at forebygge at smerter og funktionsnedsættelse bliver kronisk. Der er truffet aftale med enkelte kommuner og behandlingssteder, ligesom behandlingsprincipperne er en del af Master Uddannelsen i smerterehabilitering. Vi forventer i indeværende år at opstarte et efteruddannelseskursus i behandlingen for tværfagligt personale.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Målet med projektet er blevet indfriet i høj grad af flere grunde. For det første har den forebyggende intervention vist sig særdeles virksom. På det primære effektmål, smerterelateret funktionsnedsættelse har vi sammenlignet med ventelistegruppen fundet en stor klinisk relevant effekt af behandlingen. Gruppen som fik tidlig behandling opnåede en 40% bedring af funktion sammenlignet med kun 10% bedring i ventelistegruppen. Yderemere fandt vi at gruppen som fik behandlingen efter 3 måneder venten også opnåede en stor klinisk relevant bedring, dog aldrig på samme niveau som ved den tidlige forebyggende behandling. Målet er ligeledes nået, da vi gennem de kvalitative interviews har opnået vigtig viden om patienternes perspektiv på virksomme elementer i behandlingen samt timingen af denne. Denne viden har medvirket til udviklingen af behandlingsmanualen og en færdigt koncept som kan videreformidles til en bred gruppe af interessenter.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektets mål blev i høj grad nået, men vi mangler fortsat at publicere alle artikler. De primære resultater er formidlet på en international smertekonference. Rekrutteringen har været vanskelig, hvorfor projektet blev forsinket. Det vurderes at en større involvering af praktiserende læger som samarbejdspartnere kunne have lettet denne del.