Søg støtte

Søg

Nyhed -

ADHD-børn til skydetræning

Et nyt forskningsprojekt skal undersøge, hvorvidt det gavner børn med ADHD at gå til skydetræning. TrygFonden har støttet projektet med 2 millioner kroner.


Hvilke egenskaber kræver det at kunne ramme en målskive med en pistol? 

Ro, koncentration og fokusering. Og det er præcis de samme egenskaber som børn med ADHD skal optræne for at få en bedre trivsel. Derfor kigger et nyt forskningsprojekt på, om skydetræning kan være en måde at reducere symptomerne på hos ADHD-børn. 

Forskningsprojektet er en videreførsel af et pilotprojekt, der giver optimisme omkring en potentiel effekt af skydetræningen på børnenes trivsel. 

“Skydning er først og fremmest en mental idræt, hvor man træner i at blive bedre på præcis de områder, hvor børn med ADHD har problemer. Det bliver meget spændende at følge, om træningen på skydebanen sætter spor i resten af børnenes liv“, siger Anders Hede, forskningschef i TrygFonden.

Det nye forskningsprojekt er et samarbejdsprojekt mellem Institut for Psykologi, Syddansk Universitet og DGI. Det vil inddrage cirka 100 børn fra ti kommuner. Børnene bliver opdelt i en interventionsgruppe (der går til skydetræning) og en kontrolgruppe (der ikke går til skydetræning), og forskerne kan på den måde få et mere klart billede af, hvilken eventuel effekt træningen har på børnenes trivsel.

Anders Hede

Forskningschef