Søg støtte

Søg

Nyhed -

Effektiv indsats for forældre til børn med ADHD

ADHD-foreningens forældretræningsprogram Kærlighed i Kaos er et effektivt redskab til at skabe ro og livsglæde i familier med ADHD-ramte børn.


Kærlighed i Kaos® er et banebrydende forældretræningsprogram, der som det første er udviklet i en dansk kontekst og er målrettet specifikt til ADHD. Programmet er baseret på frivillige kræfter, der oveni deres personlige eller arbejdsrelaterede erfaringer med ADHD, alle har en faglig relevant uddannelse som fx psykolog, lærer eller sundhedsplejerske.

Programmet er blevet videnskabeligt effektmålt i løbet af 2014 af SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, i et stort felteksperiment med 322 forældre.

TrygFondens områdechef for trivsel Merete Konnerup siger: "Det er sjældent set, at der bedrives forskning på det sociale område ude i felten - særligt af denne karakter og størrelse og aldrig før på en frivilligbaseret indsats. Samtidig er det uden fortilfælde, at en forældretrænings-indsats bygger på frivillighed og faglighed på én og samme tid"

Resultaterne af undersøgelsen


Resultatet af forskningsundersøgelsen viser, at de forældre, der har været igennem programmet, bliver bedre omsorgsgivere for deres børn. Forældrene oplever markante og signifikante forbedringer af deres tiltro til egne evner som forældre, deres forældrekompetencer og opdragelsesstil og deres tilfredshed med forældrerollen. Undersøgelsen viser desuden, at disse forbedringer stadig kan måles et år efter første kursusdag.

Programmet har også en positiv effekt på børnenes adfærd, hvilket giver færre konflikter og en markant større livsglæde i hverdagen.

”De allerede etablerede evidensbaserede forældretræningsprogrammer fra udlandet er meget omkostningstunge og dermed svære at udbrede. Undersøgelsen viser, at det frivilligbaserede og langt mindre ressourcekrævende KiK er mindst lige så effektivt som de etablerede programmer” siger forsker fra SFI Christoffer Scavenius.

Fremtiden for Kærlighed i Kaos®


ADHD-foreningen arbejder nu på at sikre, at Kærlighed i Kaos fremover kan blive udbudt af ADHD-foreningen efter behov rundt om i landet. De frivillige trænere står klar til at undervise fra efteråret 2015. Kursussteder og tider er endnu ikke fastsat og vil blive annonceret på adhd.dk efter sommeren.

Kurset er gratis for forældrene og er uafhængigt af henvisning, diagnose og medlemskab af foreningen. Enlige forældre kan deltage sammen med en anden person involveret i barnets opvækst.

Udviklingen og effektmålingen af Kærlighed i Kaos® er støttet af TrygFonden.