Søg støtte

Søg

Nyhed -

Ny rapport: Kritisk lav tillid til sundhedsvæsenet

TrygFonden og Mandag Morgen har gennemført den hidtil bredeste og mest dybdegående undersøgelse af danskernes forhold til det samlede sundhedsvæsen. Mere end 6.000 danskere har deltaget, og undersøgelsen afdækker ikke mindst en kritisk lav tillid til, at sundhedsvæsenet leverer sine kerneydelser: de rette undersøgelser og behandlinger.


Undersøgelsen viser, at der blandt danskerne er udbredt tvivl om, hvorvidt man altid kan være sikker på at få tilbudt den rigtige behandling. Kun 42 pct. har stor tiltro til, at det altid vil ske. Samtidig mener godt halvdelen af danskerne (53 pct.), at det er nødvendigt at insistere for at få den rette behandling.

Der er også skepsis over for sundhedsvæsenets evne til at samarbejde. Kun en tredjedel stoler så meget på sammenhængen mellem sundhedsvæsenets dele, at de føler sig sikre på at blive sendt det rigtige sted hen i første omgang.

Danskerne giver samlet set karakteren 6,7 på en skala fra 0 til 10 på spørgsmålet om, hvorvidt vi har et ”godt og velfungerende” sundhedsvæsen i Danmark.

Undersøgelsen dokumenterer også, at danskere med erfaringer som pårørende har særligt ringe tiltro til sundhedsvæsenet. Kun 35 pct., eller omkring hver tredje, pårørende til patienter i et langvarigt behandlingsforløb tror på, at man altid vil få den rigtige behandling i mødet med sundhedsvæsenet. Det er 7 pct. lavere end befolkningen som helhed.

Danskerne vil gerne tage del

Rapporten rummer også positive budskaber fra danskerne. Mange ønsker at spille en mere aktiv rolle, både når de selv og deres nærmeste er i kontakt med sundhedsvæsenet. Næsten tre fjerdedele er klar til at tage del i egen behandling, fx ved at give sig selv indsprøjtninger eller måle blodsukker. 

Danskerne lægger også vægt på en god dialog med de sundhedsprofessionelle. Ni ud af ti mener, det er vigtigere, at de selv og andre patienter får svar på alle spørgsmål i konsultationen hos lægen, end at tiden overholdes, så de ikke skal vente.

Et flertal er også villige til at bidrage til sundhedsvæsenets læring – ved at rådgive andre patienter, stille egne sundhedsdata til rådighed og give feedback efter behandlingsforløb. 

”Politikerne står overfor et vigtigt valg af vidtrækkende betydning for størsteparten af danskere. Hvilket sundhedsvæsen ønsker vi?  Ambitionen om et sundhedsvæsen i verdensklasse er gentaget igen og igen. Problemet er blot, at vi er meget langt fra verdensklassen – i hvert fald ifølge danskerne,” siger Erik Rasmussen, adm. direktør i Mandag Morgen.

”Indtil nu har der ikke eksisteret et samlet overblik over, hvordan danskerne oplever sundhedsvæsenet som helhed – og hvordan de ønsker, at det bør være. For første gang har vi nu et overblik over, hvordan danskerne oplever mødet med sundhedsvæsenet, og hvilken rolle de selv ønsker at spille i den udvikling, sundhedsvæsenet er i gang med,” udtaler Gurli Martinussen, direktør i TrygFonden.

Rapportens resultater dannede rammen om et debatmøde, der fandt sted i København d. 10. juni 2016.