Søg støtte

Søg

Nyhed -

Hjælp til udsatte skal være god forretning

Nyt partnerskab skal hjælpe små og mellemstore virksomheder med at skabe vækst og beskæftigelse af udsatte ledige. Samtidig skal projektet bane vej for, at kommunerne kan bruge nye finansieringsmekanismer til deres sociale indsatser.


Over 400.000 udsatte danskere er i disse år uden for arbejdsmarkedet og mellem 7–8 procent af en ungdomsårgang kommer hverken i job eller i uddannelse. Det har store omkostninger for den enkelte og for det danske samfund. Hvis udfordringen skal løses, skal der ansættes flere udsatte ledige i de danske virksomheder, og tidligere har man i Den Sociale Kapitalfond oplevet stor succes med målrettede vækstprogrammer for virksomheder, der gerne vil tage et særligt socialt ansvar.

Den erfaring danner udgangspunkt for det nye projekt ”Vækst med social bundlinje”, som lanceres i dag. Det nye partnerskab mellem Den Sociale Kapitalfond i samarbejde med TrygFonden, Bikubenfonden, Tuborgfondet og Markedsmodningsfonden under Erhvervsministeriet samt en række kommuner afprøver om metoden med ”sociale vækstprogrammer” på kommunalt plan kan bruges til at koble vækst og social ansvarlighed.

Samtidig tester partnerskabet, om indsatsen kan sættes på investeringsformel – en såkaldt ”Payment by Results” mekanisme – hvor det offentlige betaler for resultaterne (fx antal udsatte/unge i job) frem for indsatsen. Metoden er afprøvet i bl.a. USA, Storbritannien og Finland med store perspektiver. I Danmark er det imidlertid første gang at den bliver afprøvet i praksis.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) lægger vægt på, at partnerskabet handler om, at gøre vækst til motoren der driver den sociale inklusion:

"Det særligt spændende ved det her projekt er, at det starter med økonomisk vækst. Partnerskabet skal hjælpe små og mellemstore virksomheder til at vokse og derigennem skabe plads til udsatte på arbejdsmarkedet. De bliver altså et positivt bidrag til virksomhederne – og ikke en byrde eller noget, som virksomhederne påtager sig af pligt. At vi samtidig får testet, om vi kan få endnu mere ud af skattekronerne, er en ekstra gevinst oveni den værdi det vil medføre for den enkelte og for samfundet," siger erhvervsministeren.

"Vi har taget initiativ til partnerskabet, fordi det er utroligt vigtigt, vi bliver bedre til at inkludere mennesker på kanten af arbejdsmarkedet. Det kræver at vi kombinerer erhvervs- og beskæftigelsesindsatsen på nye måder – og at vi udvikler nye måder at finansiere sociale initiativer på, hvor vi ser indsatsen for udsatte ledige som en investering frem for som en udgift. Det skal partnerskabet bidrage til," lyder det fra Gurli Martinussen, som er formand for bestyrelsen i Den Sociale Kapitalfond og direktør i TrygFonden.

Også i kommunerne er der stor opbakning til projektet:

"Projektets tilgang er helt i tråd med den måde, vi som kommune er i gang med at nytænke vores beskæftigelsesindsats. Vi skal have meget mere fokus på at understøtte virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft. Som kommune har vi ansvaret for både beskæftigelse, erhverv og uddannelse og det skal vi blive langt bedre til at sammentænke," udtaler Laura Lindahl, rådmand (LA) i Frederiksberg Kommune.

Inspiration fra social gazelle-virksomhed

En af rollemodellerne for projektet er Temashop.dk, hvor en fjerdedel af medarbejderne er tidligere udsatte samtidig med, at virksomheden har opnået gazelle-vækstrater. Når det nye partnerskab i dag lanceres i Kolding, er Temashops direktør Daniel Andersen med.

Temashop.dk er langt fra alene om at koble vækst med social inklusion. Siden 2011 har Den Sociale Kapitalfond, sammen med TrygFonden, VELUX FONDEN og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, hjulpet 60 virksomheder til at vokse og skabe beskæftigelse til udsatte ledige gennem blandt andet målrettede vækstprogrammer.

Hidtil har programmerne været landsdækkende, men erfaringerne peger på at metoden kan være en rigtigt god investering for de enkelte kommuner, fordi besparelserne på overførselsindkomster overstiger omkostningerne til at drive programmerne.

Læs mere om 'Den Sociale Kapitalfond' her.

Britt Wendelboe

Programchef