Søg støtte

Søg

Nyhed -

Ny teknologi kan hjælpe udsatte ind på arbejdsmarkedet

Det er veldokumenteret, at fx læsevanskeligheder eller ADHD gør pladsen på arbejdsmarkedet usikker. Analyser fra Den Sociale Kapitalfond viser, at den teknologiske udvikling med fx robotter udfordrer pladsen yderligere. Derfor har Den Sociale Kapitalfond i samarbejde med TrygFonden og Det Centrale Handicapråd 9 anbefalinger til politikere og civilsamfund, der vender risiciene til nye muligheder for inklusion af udsatte på fremtidens arbejdsmarked.


820.000 danskere arbejder i dag i job med et stort potentiale for at blive digitaliseret eller automatiseret væk i de kommende år. Det svarer til 39 pct. af alle job i Danmark. Men risikoen blandt flere udsatte grupper som ufaglærte i fleksjob eller mennesker med fysiske eller psykiske handicap, er endnu højere. Her viser analyser fra Den Sociale Kapitalfond, at risikoen for, at jobbet automatiseres, kan nå op over 50 pct. 

Den Sociale Kapitalfond har derfor i samarbejde med TrygFonden, Det Centrale Handicapråd og en lang række danske og internationale eksperter udarbejdet 9 anbefalinger, der kan vende de teknologiske risici til nye muligheder for at få inkluderet endnu flere udsatte på det danske arbejdsmarked. Men det kræver en indsats.

”Den teknologiske udvikling bliver ofte set som en trussel mod mange typer af jobs. Det viser vores analyser også. Men udviklingen giver også nye muligheder. Ikke mindst for at få inkluderet udsatte grupper på arbejdsmarkedet ved at bringe de nyeste, teknologiske redskaber i spil. Det er ikke noget, der sker af sig selv, så jeg håber politikere og civilsamfund vil tage positivt imod vores konkrete anbefalinger,” siger adm. direktør Claus Bjørn Billehøj, Den Sociale Kapitalfond.

TrygFonden opfordrer også politikere, organisationer og myndigheder til at indgå i et mere forpligtende samarbejde.

”Det vil både være socialt og økonomisk vigtigt at få inkluderet flere udsatte på det danske arbejdsmarked. Udsatte mennesker har som alle andre brug for et fællesskab, og virksomhederne har behov for arbejdskraft,” siger direktør Gurli Martinussen, TrygFonden.

Thorkild Olesen, der er konstitueret formand for Det Centrale Handicapråd, ser lyse fremtidsudsigter for mennesker med handicap med den nye teknologi.

”For mennesker med handicap indeholder teknologien næsten uanede muligheder for at kunne udføre opgaver, som ellers ikke havde været mulige. For eksempel kan blinde som jeg have stor glæde af apps, der læser tekster op eller fortælle os, hvad det er, vi kigger på,” fortæller Thorkild Olesen. 

Anbefalingerne fokuserer på tre områder, hvor ny teknologi kan bidrage til at give udsatte et reel chance på det danske arbejdsmarked: 

  • Nye tilgange og redskaber til læring ved øget brug af fx Virtual Reality og gamificering
  • Lette adgangen til arbejdsmarkedet ved at udvikle en platform, der til enhver tid giver et overblik over teknologier som fx applikationer med talegenkendelse, der systematisk kan bidrage til at give personer med særlige behov lettere adgang til job
  • Bedre og mere effektivt match på arbejdsmarkedet, hvor fx beskæftigelsesindsatsen finder inspiration fra platforme som TaskRabbit, Hilfr mv., hvor også uformelle kvalifikationer har vægt

Læs og download rapporten 'Nye muligheder for udsatte på fremtidens arbejdsmarked' her.