Søg støtte

Søg

Hvad betyder det for mig? -

Fem skarpe til formanden om Trygs mulige køb af RSA

Hvad betyder det for dig som medlem af TryghedsGruppen, hvis Trygs bud på forsikringsselskabet RSA går i gennem? Ida Sofie Jensen, formand for TryghedsGruppen, giver dig nogle af svarene.


Sammen med det canadiske selskab Intact har Tryg givet et bud på at købe forsikringsselskabet RSA. Bliver handlen en realitet, vil Tryg overtage Trygg-Hansa i Sverige og Codan i Norge. Det vil gøre Tryg til det førende skadeforsikringsselskab i Skandinavien.

TryghedsGruppen er hovedejer af Tryg - men hvad betyder det for dig som kunde i Tryg og medlem af TryghedsGruppen, hvis handlen går igennem? Nedenfor får du fem svar fra TryghedsGruppens bestyrelsesformand Ida Sofie Jensen. 

Fem skarpe til formanden

Hvorfor vil Tryg gerne være større?

Tryg er allerede i dag Danmarks førende skadesforsikringsselskab og er også tilstede i Norge og Sverige. Med opkøbet styrker Tryg sin forretning betydeligt i særligt de to lande. Opkøbet er derfor et rigtig godt match og en unik mulighed for at rykke Tryg til et helt nyt niveau. Hvis handlen kommer på plads, vil Tryg være Skandinaviens førende skadesforsikringsselskab og kunne høste betydelige stordriftsfordele. Stordriftsfordele kan fx være, hvis Tryg skal have nye IT-systemer, så bliver udgifterne fordelt på flere kunder. Tryg vil på den baggrund på længere sigt bedre kunne udvikle konkurrencedygtige produkter til kunderne.

Hvordan er Trygs opkøb en fordel for mig som medlem af TryghedsGruppen?

Når det går godt for Tryg, går det godt for TryghedsGruppen. TryghedsGruppen vil være den absolut største aktionær i det nye og større Tryg og vil dermed i årene fremover få et betydeligt større udbytte end i dag. Penge som i vid udstrækning går tilbage til medlemmerne i form af medlemsbonus, medlemsaktiviteter og et levende medlemsdemokrati, hvor man kan stemme til valgene og dermed få direkte indflydelse på, hvordan TrygFonden og TryghedsGruppen i fremtiden skal udvikle sig.   

Hvad betyder det for min medlemsbonus?

Som udgangspunkt ingenting. Den årlige medlemsbonus besluttes af TryghedsGruppens repræsentantskab og er afhængig af, hvordan det står til med vores samlede økonomi. I 2020 udbetalte vi lige godt en milliard kroner til vores medlemmer, som er kunderne i Tryg og Alka. Ambitionen er helt klart også i fremtiden at udbetale medlemsbonus. Trygs opkøb er med til at sikre et stærkt og langtidssikret fundament for netop at kunne gøre det.

Hvad betyder det for TrygFondens almennyttige arbejde?

Vi er særligt stolte af, at vi år efter år er med til at styrke trygheden i Danmark gennem TrygFonden. I 2020 regner vi med at støtte omkring 700 projekter og bruge ca. 650 millioner kroner på at gøre Danmark til et mere trygt samfund. Både lokalt og nationalt. Vores repræsentanter har netop besluttet at fortsætte uddelingsniveauet for 2021. Med Trygs opkøb vil TryghedsGruppen sikre sig det økonomiske fundament, der skal til for fortsat at dele betydelige midler ud til gavn for trygheden i Danmark. Vi kommer derfor også til at have livreddere på strandene, opsætte hjertestartere og støtte mange andre tryghedsskabende projekter de kommende år.

Hvad betyder det for mine forsikringer?

Med opkøbet bliver Tryg Skandinaviens førende skadesforsikringsselskab. Et stærkt og effektivt selskab som i fremtiden vil være endnu bedre i stand til at tilbyde relevante og konkurrencedygtige forsikringer og ydelser, som kunderne efterspørger. Man vil få ny inspiration og innovation ind i selskabet fra udlandet, som vil udvikle hele Tryg til gavn for kunderne. Med hensyn til den enkelte kundes forsikringer vil de som udgangspunkt have samme dækning og pris som før, opkøbsplanerne blev meldt ud.