Søg støtte

Søg

Nyhed -

Seniorer: Det skal der til, for at vi bliver længere på arbejdsmarkedet

Selvom størstedelen af seniorerne er ved godt helbred, bekymrer mange sig om, at helbred og problemer med at klare arbejdet kan få dem til at forlade arbejdsmarkedet. Men sådan behøver det ikke være. Seniorerne peger selv på flere ting i deres arbejdsliv, som kunne få dem til at fortsætte flere år.


Der kan være brug for, at vi arbejder længere, og det er der allerede mange, der vælger at gøre. For nogle er det ikke noget problem at fortætte arbejdslivet, selvom de har passeret folkepensionsalderen, men en stigende andel af seniorerne er i tvivl, om de vil kunne fortsætte frem til, de kan skifte lønsedlen ud med folkepension. Det viser en ny analyse udarbejdet af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) og TeamArbejdsliv i regi af SeniorArbejdsLiv, som TrygFonden har etableret.

Det er især de medarbejdere, der arbejder med mennesker og med produktion, der forventer ikke at kunne fortsætte med at klare arbejdet

Lars L. Andersen, professor på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

I 2018 og 2020 fik 30.000 seniorer over 50 år mulighed for at besvare et spørgeskema, og det er deres svar, som SeniorArbejdsLiv har analyseret.

Flere får svært ved at fortsætte til en høj alder

Dykker man ned i tallene kan man bl.a. se, at 18 pct af dem, der deltog i undersøgelsen i 2018, forventede at forlade arbejdsmarkedet på grund af dårligt fysisk helbred. I 2020 var det tal steget til 23 pct.

Antallet af seniorer, der forventer, at de må stoppe med at arbejde, fordi de ikke længere vil kunne klare deres arbejde, er også steget fra 25 pct i 2018 til 30 pct i 2020.

”Det er især de medarbejdere, der arbejder med mennesker og med produktion, der forventer ikke at kunne fortsætte med at klare arbejdet,” fortæller Lars L. Andersen, der er professor på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og leder af undersøgelsen.

I 2020 var det henholdsvis 38 og 40 pct af de seniorer, som arbejder med mennesker og med produktion, der havde den forventning, mod henholdsvis 32 og 34 pct i 2018. Samtidig er andelen af seniorer, der oplever at have et dårligt eller mindre godt helbred, steget fra 10 til 13 pct.

”Mange af de faktorer, som vi har kigget på, har været stabile fra 2018 til 2020. Men der er også nogle væsentlige ændringer, som peger i den forkerte retning, og som vi derfor skal være opmærksomme på. Også selvom ændringerne skal ses i lyset af COVID-19 pandemien og den igangværende debat om folkepensionen, der rykker længere ud i fremtiden,” vurderer Lars L. Andersen.

Seniorerne peger selv på løsninger

Spørger man seniorerne om, hvad der skal til for at få dem til at blive længere end planlagt, så peger de bl.a. på mulighed for nedsat arbejdstid og flere seniordage. Men også bedre tilrettelagt arbejdstid, et mindre fysisk og psykisk krævende arbejde og en ledelse, der sætter pris på deres arbejde, er forhold, som kan holde dem længere på arbejdsmarkedet, viser analysen.

”Så en god indsats for at forbedre arbejdsmiljøet kombineret med fleksibilitet i forhold til arbejdstider og mulighed for fridage efter behov vil kunne få mange til at arbejde længere,” vurderer Lars L Andersen.

De 12 væsentligste grunde, der kan gøre, at seniorer (+50) vil blive længere på arbejdsmarkedet – i prioriteret rækkefølge:

 • Der er mulighed for at gå på nedsat tid
 • Der er mulighed for flere seniordage
 • Arbejdstiden bliver bedre tilrettelagt i forhold til mine behov
 • Der er mulighed for længere ferier
 • Det bedre kan betale sig økonomisk
 • Mit helbred var bedre
 • Arbejdet er mindre fysisk anstrengende
 • Arbejdet er mindre psykisk anstrengende
 • Ledelser ønsker, at jeg bliver længere
 • Der bliver sat større pris på mit arbejde
 • Der er mindre krav til omstilling og forandring
 • Jeg får større indflydelse på arbejdets tilrettelæggelse

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt 30.000 seniorer

Har du spørgsmål?

Christoffer Elbrønd

Projektchef