Søg støtte

Søg

Nyhed -

To nye medlemmer valgt ind i TryghedsGruppens bestyrelse

Der var på torsdagens repræsentantskabsmøde genvalg til Magnus Skovrind Pedersen og Torben Jensen, mens Anne Kaltoft og Jonas Bjørn Jensen blev valgt ind som nye medlemmer af bestyrelsen. Ida Sofie Jensen fortsætter som formand. Repræsentantskabet godkendte desuden udbetalingen af medlemsbonus på 8 pct. af forsikringspræmierne.


TryghedsGruppens bestyrelse har fået to nye medlemmer. Det står klart efter dagens repræsentantskabsmøde i TryghedsGruppen, hvor fire bestyrelsesmedlemmer var på valg.

Vi glæder os til sammen med dem at fortsætte det vigtige arbejde med at skabe tryghed i Danmark

Ida Sofie Jensen, formand for TryghedsGruppens bestyrelse

Magnus Skovrind Pedersen og Torben Jensen opnåede genvalg, mens Karen Bladt og Henrik Horup ikke genopstillede.

Nye bestyrelsesmedlemmer

Anne Kaltoft og Jonas Bjørn Jensen blev valgt ind som nye medlemmer af bestyrelsen, som efterfølgende konstituerede sig med Ida Sofie Jensen som formand og Jørn Rise Andersen samt Magnus Skovrind Pedersen som næstformænd.

”Jeg vil gerne sige et stort velkommen til de to nye medlemmer i bestyrelsen. Vi glæder os til sammen med dem at fortsætte det vigtige arbejde med at skabe tryghed i Danmark - en opgave, som fortsætter med at være højaktuel,” siger den genvalgte formand Ida Sofie Jensen.

Bestyrelsen besluttede desuden, at TryghedsGruppen indstiller Ida Sofie Jensen (genvalg), Claus Wistoft (genvalg) og Jørn Rise Andersen (nyvalg) som kandidater til Trygs bestyrelse. Trygs bestyrelse vælges på Trygs generalforsamling den 31. marts 2022. 

Udbetaling af bonus

Bestyrelsens indstilling om udbetaling af bonus blev også vedtaget af repræsentantskabet. Det betyder, at TryghedsGruppens medlemmer – kunder i Tryg, Alka og Trygs samarbejdspartnere – i 2022 vil få en bonus på 8 pct. af deres forsikringspræmier for 2021.

Øvrige personvalg

    • Anja Romby Hauge blev genvalgt som næstformand for TryghedsGruppens repræsentantskab.
    • Anna Hansen blev valgt til bestyrelsens bevillingsudvalg, der desuden består af Magnus Skovrind Pedersen (formand), Anne Kaltoft, Jens Otto Størup, Camilla Fabricius og Jens Winther Jensen.
    • Lone Poulsen, Daniel Skovhus og Lena Baunsgaard Pedersen blev valgt til valgbestyrelsen for det kommende valg i Region Midtjylland i 2023.

Har du spørgsmål?

Lasse Delin Moldrup

Kommunikationskonsulent