Søg støtte

Søg

Nyhed -

Genvalg til fire medlemmer i TryghedsGruppens bestyrelse

TryghedsGruppens bestyrelse fortsætter uændret – og med samme formand, Jørn Rise Andersen. Repræsentantskabet godkendte desuden en opdatering af TryghedsGruppens strategi samt en ny medlemsstrategi.


I TryghedsGruppens bestyrelse var der genvalg til de fire medlemmer, som var på valg. Det står klart efter dagens repræsentantskabsmøde i TryghedsGruppen. Bestyrelsesmedlemmerne Anne Kaltoft, Jonas Bjørn Jensen, Magnus Skovrind Pedersen og Torben Jensen fortsætter således alle i bestyrelsen.

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med Jørn Rise Andersen som formand samt Magnus Skovrind Pedersen og Torben Jensen som næstformænd.

Jeg glæder mig over genvalget af alle fire bestyrelsesmedlemmer og ser det som udtryk for et bredt ønske om kontinuitet i bestyrelsens arbejde

Jørn Rise Andersen, genvalgt formand for TryghedsGruppens bestyrelse

Som TryghedsGruppens kandidater til Trygs bestyrelse indstillede bestyrelsen Jørn Rise Andersen (genvalg), Claus Wistoft (genvalg) og Anne Kaltoft (genvalg). Trygs bestyrelse vælges på Trygs generalforsamling den 21. marts 2024.

”Jeg glæder mig over genvalget af alle fire bestyrelsesmedlemmer og ser det som udtryk for et bredt ønske om kontinuitet i bestyrelsens arbejde. Jeg ser frem til at fortsætte det vigtige arbejde i både bestyrelsen og repræsentantskabet, hvor vi med afsæt i vores medlemsdemokrati fortsat vil arbejde målrettet med at udvikle trygheden i Danmark til gavn for alle vores målgrupper, dvs. både børn og unge, voksne samt ældre,” siger den genvalgte formand, Jørn Rise Andersen.

Øvrige personvalg

  • Anja Romby Hauge blev genvalgt som næstformand for TryghedsGruppens repræsentantskab.
  • Tina Kruckow blev valgt til bestyrelsens bevillingsudvalg, der desuden består af Magnus Skovrind Pedersen (formand), Anne Kaltoft, Jens Otto Størup, Lars Østergaard og Rune Holm. 
  • Jørn E.E. Nielsen, Lena Baunsgaard Pedersen og Johanne Rask blev valgt til valgbestyrelsen for det kommende valg i Region Hovedstaden i 2025.

Nyt tema om samfundsansvar i TryghedsGruppens strategi

Repræsentantskabet vedtog en opdatering af TryghedsGruppens strategi, som nu indeholder et nyt, centralt tema om samfundsansvar. Ambitionen er at sætte et positivt aftryk på det samfund, vi er en del af, og at gå foran med et godt eksempel – blandt andet ved at udøve god governance og ved at tage et socialt og miljømæssigt ansvar. Med temaet om samfundsansvar følger en række strategiske prioriteter, som blandt andet handler om at skabe inkluderende processer med henblik på at sikre diversitet og repræsentation og – inden for rammerne af TrygFondens strategi – at styrke befolkningens handlemuligheder og kompetencer til at kunne gøre en forskel for klima og miljø. Se mere om temaet samfundsansvar på side 13-14 i den opdaterede strategi.

Ny medlemsstrategi

Endelig vedtog repræsentantskabet en ny medlemsstrategi, som sætter den overordnede ramme for det fremtidige medlemsarbejde i TryghedsGruppen. Strategien afspejler blandt andet, at der er kommet et øget fokus på at styrke relationen til medlemmerne og medlemsdemokratiet. Målet er, at medlemmerne ser værdien i TryghedsGruppens demokratiske fundament, i udbetalingen af medlemsbonus og i en stolthed over TrygFondens almennyttige aktiviteter både nationalt og lokalt. Se den nye medlemsstrategi.

Har du spørgsmål?

Robert Neimanas

Pressechef