Søg støtte

Søg

Bjarne Kremmer Elnegaard Bjarne Kremmer Elnegaard

Bjarne Kremmer Elnegaard

Formand, 64 år

Kandidat i Syddanmark

Bor i Svendborg Kommune


Fællesskabet holder hånden under alle. Her er det den stærke, der hjælper den svage, for at vi alle kan leve i en ligeværdig verden.

Jeg er afdelingsformand for 3F Sydfyn og bor i Svendborg sammen med Trine. Vi har hver et barn, som også har beriget os med hver et barnebarn. Min hverdag er fyldt med hjælp til andre, og det har faktisk været en del af mit liv, dette med at hjælpe andre.
I en verden, hvor det hele går stærkere og stærkere, kan det være svært for alle at følge med. For mig er det ganske naturligt, at vi skal hjælpe dem, der har behov, at ingen efterlades på perronen.

Jeg bor i et område med mange gode badestrande. Derfor har jeg særligt fokus på sikkerheden for alle dem, der bruger strand og vand.

Udbygning af steder med hjertestarter er et område, der skal endnu mere fokus på.

Fokus på uddannelse rigtig mange unge gennemfører aldrig en ungdoms/erhvervsuddannelse, og alle undersøgelser viser, at man kan mindske risikoen for misbrug, social isolation, kriminalitet, kroniske sundhedsproblemer og arbejdsløshed.

Gruppen af mennesker, som lever i en eller anden form for ensomhed, er stigende, og det er desværre alle aldersgrupper. Der er behov for at iværksætte initiativer, som kan lede disse mennesker ind i fællesskab og tryghed.

Fokus på hjælp til udsatte grupper, som kan give dem mulighed for at blive mere selvkørende.


Min holding til TryghedsGruppen & TrygFonden

Medlemmer

Næsten hver fjerde dansker er medlem af TryghedsGruppen. Som forsikringstager i Tryg, Alka eller gennem en af Trygs samarbejdspartnere er du medlem af TryghedsGruppen, der står bag TrygFonden. Som medlem af TryghedsGruppen kan du også få udbetalt medlemsbonus, og du kan få indflydelse på vores beslutninger ved at stille op og stemme ved vores valg til repræsentantskabet.

Det er et gode, at der er en demokratisk vej til indflydelse for det almindelige medlem. Det betyder også, at det tænkeligvis vil være medlemmer i alle samfundslag, der kan komme med input/forslag til, hvordan TryghedsGruppen og fonden arbejder.

Ejerskab af Tryg

TryghedsGruppen er største aktionær i Tryg. Tryg leverer forsikringsløsninger til kunderne, der er med til at skabe tryghed i deres hverdag. Tryg har en ambition om at skabe verdens bedste forsikringsselskab. TryghedsGruppen står bag denne ambition som en økonomisk stærk og langsigtet ejer.

Det giver en stærkere ejerskabsfornemmelse/sikkerhed, når man som enkeltmedlem føler, at man faktisk er en del af et fællesskab, hvor man også bliver hørt.

TrygFonden

TrygFonden varetager TryghedsGruppens almennyttige aktiviteter. Vi er selv drivkraft bag en række projekter, arbejder aktivt for at finde de bedste samarbejdspartnere og donerer hvert år midler til hundredevis af små og store projekter i hele landet. TrygFondens mission er at bidrage til, at alle kan tage ansvar for egen og andres tryghed.

At man med fælleskabets midler og med fællesskabet i ryggen kan være med til at styrke trygheden for alle, er en mission, jeg bakker fuldt op om. Det er desuden vigtigt, at man har fokus på projekter i hele landet, så ingen kommer til at føle sig udenfor.

Andre kandidater

Lars Erik Hornemann

Lars Erik Hornemann

Selvstændig og kommunalpolitiker

65 år

Peter Lykkegaard

Peter Lykkegaard

Konsulent i Fagbevægelsens Hovedorganisation

36 år

Kenneth Eliasen

Kenneth Eliasen

Tømrer

34 år

Dennis Ørsted Petersen

Dennis Ørsted Petersen

Konsulent

34 år

Alex S. Nielsen

Alex S. Nielsen

Key Account Manager

64 år

Torben Jensen

Torben Jensen

Adm. direktør

55 år

Lena Baunsgaard Pedersen

Lena Baunsgaard Pedersen

Administrationskoordinator

51 år

Anette Petersen

Anette Petersen

Trafikleder

55 år

Gert Christiansen

Gert Christiansen

Direktør

67 år

Henrik Thulstrup Bruhn

Henrik Thulstrup Bruhn

Landmand, Tømrer og Virksomhedsejer

53 år

Per Bergholdt

Per Bergholdt

Områdeleder

53 år

Lisbeth Oxholm Andersen

Lisbeth Oxholm Andersen

Selvstændig HR konsulent

55 år

Helle Bleeg

Helle Bleeg

Pensionist - tidligere mediekonsulent

67 år

Mikkel Linnet

Mikkel Linnet

Brandinspektør

48 år

Henrik Puggaard

Henrik Puggaard

Fællestillidsrepræsentant

39 år

Andreas Munch Møller

Andreas Munch Møller

Viceborgmester

37 år

Steen Madsen

Steen Madsen

Landbrugsmedhjælper

46 år

Erik Sievertsen

Erik Sievertsen

Faglig sekretær

55 år

Allan Westergård Christensen

Allan Westergård Christensen

Næstformand i Dansk Told & Skatteforbund

50 år

Peter Bækgaard Madsen

Peter Bækgaard Madsen

Specialkonsulent

59 år

Dorthe K. Graugaard

Dorthe K. Graugaard

Advokatsekretær

51 år

Poul Andersen

Poul Andersen

Forhenværende medlem af Folketinget

69 år

Allan Kruse

Allan Kruse

Direktør for Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier

50 år

Jesper Knudsen

Jesper Knudsen

Cand.jur. (tidligere advokat)

65 år

Peter Warno

Peter Warno

Forsikringsspecialist

51 år

Ferdinand Rendebo Jepsen

Ferdinand Rendebo Jepsen

Filialdirektør

65 år

Maria Kaspersen

Maria Kaspersen

Faglig konsulent

41 år

Lone Schultz Hedemand

Lone Schultz Hedemand

Selvstændig, Sygeplejerske

66 år

Søren Ipsen

Søren Ipsen

Beredskabsdirektør

49 år

Torben Struck

Torben Struck

Postarbejder

44 år