Søg støtte

Søg

Per Bergholdt Per Bergholdt

Per Bergholdt

Områdeleder , 53 år

Kandidat i Syddanmark

Bor i Faaborg-Midtfyn Kommune


Jeg er en person, som gerne tør tage beslutninger og få det ført ud i livet og ikke vente for længe med at se virkningen.

Mit Navn er Per skov Bergholdt, jeg er 52 år gammel og er gift med Marlene på 23. år. Sammen har vi to drenge på 17 og 19 år samt en plejedatter på 14 år. Jeg har arbejdet i redningsberedskabet i 31 år som brandmand og redder /Ambulancemand og min store interessen er hjerteløberordningen i yderområdet og alt, hvad der er inden for sikkerhed såsom badesikkerhed og brandsikkerhed.

Jeg ønsker at arbejde med alle fokusområder, som TryghedsGruppen står for.

Min holding til TryghedsGruppen & TrygFonden

Medlemmer

Næsten hver fjerde dansker er medlem af TryghedsGruppen. Som forsikringstager i Tryg, Alka eller gennem en af Trygs samarbejdspartnere er du medlem af TryghedsGruppen, der står bag TrygFonden. Som medlem af TryghedsGruppen kan du også få udbetalt medlemsbonus, og du kan få indflydelse på vores beslutninger ved at stille op og stemme ved vores valg til repræsentantskabet.

Jeg synes, at det er godt, at man kan stille op til TryghedsGruppen og dér få indflydelse på, hvad der kan gives penge til.

Ejerskab af Tryg

TryghedsGruppen er største aktionær i Tryg. Tryg leverer forsikringsløsninger til kunderne, der er med til at skabe tryghed i deres hverdag. Tryg har en ambition om at skabe verdens bedste forsikringsselskab. TryghedsGruppen står bag denne ambition som en økonomisk stærk og langsigtet ejer.

Jeg mener, at Tryg er godt koncept, og at TryghedsGruppen hjælper mange mennesker.

TrygFonden

TrygFonden varetager TryghedsGruppens almennyttige aktiviteter. Vi er selv drivkraft bag en række projekter, arbejder aktivt for at finde de bedste samarbejdspartnere og donerer hvert år midler til hundredevis af små og store projekter i hele landet. TrygFondens mission er at bidrage til, at alle kan tage ansvar for egen og andres tryghed.

Det er godt dét, som TrygFonden donerer penge til, da det kan skabe sikkerhed og give penge til gode projekter.

Andre kandidater

Dennis Ørsted Petersen

Dennis Ørsted Petersen

Konsulent

34 år

Erik Sievertsen

Erik Sievertsen

Faglig sekretær

55 år

Ferdinand Rendebo Jepsen

Ferdinand Rendebo Jepsen

Filialdirektør

65 år

Allan Kruse

Allan Kruse

Direktør for Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier

50 år

Torben Jensen

Torben Jensen

Adm. direktør

55 år

Lisbeth Oxholm Andersen

Lisbeth Oxholm Andersen

Selvstændig HR konsulent

55 år

Henrik Thulstrup Bruhn

Henrik Thulstrup Bruhn

Landmand, Tømrer og Virksomhedsejer

53 år

Peter Bækgaard Madsen

Peter Bækgaard Madsen

Specialkonsulent

59 år

Allan Westergård Christensen

Allan Westergård Christensen

Næstformand i Dansk Told & Skatteforbund

50 år

Helle Bleeg

Helle Bleeg

Pensionist - tidligere mediekonsulent

67 år

Dorthe K. Graugaard

Dorthe K. Graugaard

Advokatsekretær

51 år

Lone Schultz Hedemand

Lone Schultz Hedemand

Selvstændig, Sygeplejerske

66 år

Steen Madsen

Steen Madsen

Landbrugsmedhjælper

46 år

Lars Erik Hornemann

Lars Erik Hornemann

Selvstændig og kommunalpolitiker

65 år

Kenneth Eliasen

Kenneth Eliasen

Tømrer

34 år

Jesper Knudsen

Jesper Knudsen

Cand.jur. (tidligere advokat)

65 år

Mikkel Linnet

Mikkel Linnet

Brandinspektør

48 år

Peter Lykkegaard

Peter Lykkegaard

Konsulent i Fagbevægelsens Hovedorganisation

36 år

Gert Christiansen

Gert Christiansen

Direktør

67 år

Anette Petersen

Anette Petersen

Trafikleder

55 år

Alex S. Nielsen

Alex S. Nielsen

Key Account Manager

64 år

Bjarne Kremmer Elnegaard

Bjarne Kremmer Elnegaard

Formand

64 år

Poul Andersen

Poul Andersen

Forhenværende medlem af Folketinget

69 år

Lena Baunsgaard Pedersen

Lena Baunsgaard Pedersen

Administrationskoordinator

51 år

Maria Kaspersen

Maria Kaspersen

Faglig konsulent

41 år

Peter Warno

Peter Warno

Forsikringsspecialist

51 år

Torben Struck

Torben Struck

Postarbejder

44 år

Søren Ipsen

Søren Ipsen

Beredskabsdirektør

49 år

Henrik Puggaard

Henrik Puggaard

Fællestillidsrepræsentant

39 år

Andreas Munch Møller

Andreas Munch Møller

Viceborgmester

37 år