Søg støtte

Søg

Peter Holst Warno Peter Holst Warno

Peter Warno

Forsikringsspecialist, 51 år

Kandidat i Syddanmark

Bor i Sønderborg Kommune


Et godt og trygt liv kommer ikke af sig selv". Vi har også selv et ansvar.

Jeg hedder Peter Warno og er bosiddende på Als med min hustru og min 6 årige søn.

Jeg har brugt det meste af mit erhvervsliv i forsikringsbranchen og har således indgående kendskab til de 3 hjørnesten, som TrygFonden hviler på.

SUNDHED - SIKKERHED - TRIVSEL.

Jeg bliver varm om hjertet ved tanken om, at TryghedsGruppen har udbetalt mere end 2 mia. de sidste 4 år inden for disse kerneområder. Hertil kommer bonus, som også udbetales til de trofaste kunder.

Der bevilges hvert år mange penge til disse formål, men i sagens natur er der også mange afvisninger. Når jeg bliver stemt ind, vil jeg gøre, hvad jeg kan for at udbrede muligheden for at søge donationer i TrygFonden og om muligt også prøve på at højne kvaliteten af de projekter, der søges om penge til.

Hvis du stemmer på MIG - vil jeg arbejde på at udbrede mulighederne endnu mere for STØTTE her i Region Syddanmark.

Min holding til TryghedsGruppen & TrygFonden

Medlemmer

Næsten hver fjerde dansker er medlem af TryghedsGruppen. Som forsikringstager i Tryg, Alka eller gennem en af Trygs samarbejdspartnere er du medlem af TryghedsGruppen, der står bag TrygFonden. Som medlem af TryghedsGruppen kan du også få udbetalt medlemsbonus, og du kan få indflydelse på vores beslutninger ved at stille op og stemme ved vores valg til repræsentantskabet.

Der er mange fordele ved at være medlem af TryghedsGruppen (dvs. kunde i Tryg eller hos en samarbejdspartner). Ud over de fordelagtige forsikringsløsninger, har man også mulighed for at få indflydelse i forbindelse med valg til repræsentantskabet. Enten kan man selv stille op - eller man kan stemme på en af de kandidater, som bedst repræsenterer Region Syddanmark. Derudover modtager medlemmerne også en årlig bonus, hvilket er en super måde at honorere trofaste kunder på.

Ejerskab af Tryg

TryghedsGruppen er største aktionær i Tryg. Tryg leverer forsikringsløsninger til kunderne, der er med til at skabe tryghed i deres hverdag. Tryg har en ambition om at skabe verdens bedste forsikringsselskab. TryghedsGruppen står bag denne ambition som en økonomisk stærk og langsigtet ejer.

Som tidligere medarbejder i Tryg har jeg på egen krop erfaret, hvorledes Trygs gode Navn/Logo kan gøre en forskel ud mod kunderne. Med andre ord "Det handler om at være Tryg" - og det må man da sige, at Tryghedsgruppen/TrygFonden her er med til at understøtte. TAK for det.

TrygFonden

TrygFonden varetager TryghedsGruppens almennyttige aktiviteter. Vi er selv drivkraft bag en række projekter, arbejder aktivt for at finde de bedste samarbejdspartnere og donerer hvert år midler til hundredevis af små og store projekter i hele landet. TrygFondens mission er at bidrage til, at alle kan tage ansvar for egen og andres tryghed.

TrygFondens arbejde har nu i mere end 20 år gjort en forskel her i DK inden for SUNDHED, SIKKERHED OG TRIVSEL. Vi taler om rigtig mange midler, som i mere end 20 år er delt ud til almennyttige aktiviteter og formål. Det synes jeg i den grad er prisværdigt!

Andre kandidater

Lars Erik Hornemann

Lars Erik Hornemann

Selvstændig og kommunalpolitiker

65 år

Torben Struck

Torben Struck

Postarbejder

44 år

Søren Ipsen

Søren Ipsen

Beredskabsdirektør

49 år

Maria Kaspersen

Maria Kaspersen

Faglig konsulent

41 år

Peter Lykkegaard

Peter Lykkegaard

Konsulent i Fagbevægelsens Hovedorganisation

36 år

Allan Kruse

Allan Kruse

Direktør for Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier

50 år

Ferdinand Rendebo Jepsen

Ferdinand Rendebo Jepsen

Filialdirektør

65 år

Peter Bækgaard Madsen

Peter Bækgaard Madsen

Specialkonsulent

59 år

Anette Petersen

Anette Petersen

Trafikleder

55 år

Alex S. Nielsen

Alex S. Nielsen

Key Account Manager

64 år

Mikkel Linnet

Mikkel Linnet

Brandinspektør

48 år

Henrik Puggaard

Henrik Puggaard

Fællestillidsrepræsentant

39 år

Lisbeth Oxholm Andersen

Lisbeth Oxholm Andersen

Selvstændig HR konsulent

55 år

Erik Sievertsen

Erik Sievertsen

Faglig sekretær

55 år

Dennis Ørsted Petersen

Dennis Ørsted Petersen

Konsulent

34 år

Allan Westergård Christensen

Allan Westergård Christensen

Næstformand i Dansk Told & Skatteforbund

50 år

Andreas Munch Møller

Andreas Munch Møller

Viceborgmester

37 år

Jesper Knudsen

Jesper Knudsen

Cand.jur. (tidligere advokat)

65 år

Steen Madsen

Steen Madsen

Landbrugsmedhjælper

46 år

Lena Baunsgaard Pedersen

Lena Baunsgaard Pedersen

Administrationskoordinator

51 år

Lone Schultz Hedemand

Lone Schultz Hedemand

Selvstændig, Sygeplejerske

66 år

Gert Christiansen

Gert Christiansen

Direktør

67 år

Poul Andersen

Poul Andersen

Forhenværende medlem af Folketinget

69 år

Per Bergholdt

Per Bergholdt

Områdeleder

53 år

Helle Bleeg

Helle Bleeg

Pensionist - tidligere mediekonsulent

67 år

Kenneth Eliasen

Kenneth Eliasen

Tømrer

34 år

Henrik Thulstrup Bruhn

Henrik Thulstrup Bruhn

Landmand, Tømrer og Virksomhedsejer

53 år

Dorthe K. Graugaard

Dorthe K. Graugaard

Advokatsekretær

51 år

Bjarne Kremmer Elnegaard

Bjarne Kremmer Elnegaard

Formand

64 år

Torben Jensen

Torben Jensen

Adm. direktør

55 år