Søg støtte

Søg

Torben Struck Torben Struck

Torben Struck

Postarbejder

Repræsentant i Syddanmark

Bor i Tønder Kommune


Hvorfor er du repræsentant i TryghedsGruppen?

Fordi jeg i TryghedsGruppen kan være med til at tage ansvar for din og vores allesammens tryghed ved at være med til at bestemme, hvilke forebyggende projekter TrygFonden skal donere midler til. TrygFonden er en vigtig og anerkendt medspiller, når det handler om forebyggelse. Det er jeg stolt af at være en del af.

Bonus, innovative løsninger, stærk økonomi og tryghed for alle.

Torben Struck

Hvilke temaer er vigtige for dig som repræsentant?

For mig vil der være fokus på initiativer til gavn for børn og unges trivsel samt psykisk sårbare, men også at der er initiativer i alle dele af landet.

Hvad er repræsentantskabets vigtigste rolle?

Repræsentantskabets vigtigste rolle er at få nedsat en stærk og kompetent bestyrelse, og i samspil med bestyrelsen sikre en stærk og bæredygtig udvikling af TryghedsGruppen til gavn for forsikringstagerne.

CV

Postarbejder, tillidsrepræsentant og fællestillidsrepræsentant

Bestyrelsesmedlem i landsbrancheklubben 3F post

Bestyrelsesmedlem 3F Åbenrå

Kommunalbestyrelsesmedlem, samt medlem af Økonomi og Arbejdsmarkedsudvalg i Tønder Kommune 2022