Søg støtte

Søg

Hjælp os med at få flere til stemmeboksen

TrygFonden arbejder for at få flest mulige til at bruge deres stemme og deltage aktivt i demokratiet. Vil du være med til at løfte valgdeltagelsen blandt befolkningsgrupper, der stemmer mindre end gennemsnittet?

Vi er altid alene i stemmeboksen, og det er en privat sag, hvor krydset sættes. Men selve deltagelsen i demokratiet er i høj grad et fælles anliggende. Et demokrati er stærkere jo flere, der deltager i det. Et stærkt demokrati gør også Danmark til et trygt sted at bo.

Derfor inviterer TrygFonden nu interesserede organisationer til at ansøge om midler til projekter, der kan løfte valgdeltagelsen til næste folketingsvalg blandt de befolkningsgrupper, der normalt stemmer mindre end gennemsnittet.

Der er ansøgningsfrist den 15. september kl. 12, og vi behandler ansøgninger løbende.

Kan dit projekt løfte valgdeltagelsen?

Har du en god idé? Måske passer dit projekt til os. Få svar på dine spørgsmål her.

Hvad skal projektet handle om?

For at komme i betragtning skal projektet have som formål at hæve valgdeltagelsen ved det næstkommende folketingsvalg hos en gruppe, der ved de seneste folketingsvalg har været underrepræsenterede. Ansøgningen skal derfor både argumentere for, hvorvidt målgruppen historisk set er underrepræsenteret, og hvordan og hvorfor projektets tiltag kan forventes at hæve stemmeprocenten hos målgruppen til næste folketingsvalg.

Læs mere om forskellige gruppers valgdeltagelse her.

Hvor stort kan projektet være?

Der er hverken noget minimum- eller maksimumbeløb for ansøgningerne, men som udgangspunkt er der i denne indsats tænkt i mindre projekter, der typisk foregår lokalt eller regionalt.

Hvordan søger jeg?

Du søger ved at skrive til demokrati@tryghed.dk og rekvirere et ansøgningsskema, som du udfylder og sender tilbage til demokrati@tryghed.dk.  

Hvor lang skal ansøgningen være?

Der er ingen minimums- eller maksimumskrav på længden af ansøgningen, men felterne i ansøgningsskemaet skal være fyldestgørende udfyldt.

Hvem kan søge?

Når det kommer til, hvem der kan søge, gælder samme formelle regler som ved TrygFondens øvrige ansøgningsrunder. Det vil sige, at privatpersoner ikke kan søge, at projekter, der er kommercielt, politisk eller religiøst funderet, ikke kan få støtte, ligesom medlemmer af TryghedsGruppens repræsentantskab heller ikke kan modtage donationer.

Inspiration til ansøgningen 

TrygFonden ønsker at stå på skuldrene af solid viden og positive erfaringer. Vi henviser derfor interesserede ansøgere til at finde inspiration i den forskning, der er på området samt det materiale og de projekter, der er blevet udarbejdet til tidligere valg. 

Overordnet set viser forskningen, at valgdeltagelse er en social handling, som i høj grad påvirkes af fællesskabet. Vi påvirker hinanden, når det gælder om at komme ned til stemmeurnerne.

Der er en tendens til, at børn af forældre, der ikke stemmer ved valghandlinger, heller ikke stemmer, når de får muligheden. Samtidig er der også en tendens til, at ældre mennesker, der bliver alene, heller ikke stemmer i samme grad som tidligere. Det kan derfor være en stor fordel at tænke et socialt element med i et eventuelt projekt.

Der er også blevet forsket i, hvor godt forskellige konkrete tiltag virker – for eksempel peger forskningen på, at både SMS, mail og plakater kan have en god effekt. Det vil også være en fordel for ansøgere at orientere sig i denne forskning og disse erfaringer.

Relevant inspiration - fra forskning og praksis.

  • Forskningsartikel om tiltag ved kommunalvalget 2017. Læs her.
  • Forskningsartikel om valgdeltagelsen ved folketingsvalget i 2019. Læs her.
  • Kommunernes Landsforenings katalog til kommunalvalget i 2021. Læs her.
  • Dansk Ungdoms Fællesråds katalog til kommunalvalget i 2017. Læs her.
  • Mandag Morgens inspirationskatalog til kommunalvalget i 2021. Læs her.

Har du spørgsmål?