Søg støtte

Søg

Blindmotion

Et synshandicap er ingen hindring for at sejle i kajak. Faktisk kan det være en fordel at bevæge sig på vandet, hvor der ikke er fortovskanter, vejskilte, cykler og anden trafik, man skal forholde sig til.

 

Foreningen Blindmotion giver blinde og svagtseende mulighed for at ro i havkajak og opleve friheden ved at sejle og dyrke motion. Det giver også en vigtig plads i et fællesskab, som det ellers kan være svært at komme med i, fordi det manglende syn ofte sætter begrænsninger for at deltage i sport og andre sociale aktiviteter med seende.

Det skønnes, at omkring 65.000 mennesker lever med en alvorlig synsnedsættelse i Danmark.