Søg støtte

Søg

FOTO: Brian Bjeldbak/Ritzau Scanpix FOTO: Brian Bjeldbak/Ritzau Scanpix

Nyhed -

Danskerne klar til corona-restriktioner

Situationens alvor ift. corona-pandemien står klart for den danske befolkning, viser en helt ny undersøgelse fra TrygFonden. Vi er utrygge for, at pandemien kommer ud af kontrol, og vi er derfor klar til yderligere restriktioner, hvis regeringen og myndighederne kan overbevise os om, at restriktionerne kan styrke kontrollen med pandemien.


TrygFonden har forsket i danskernes tryghed gennem de sidste 20 år og har netop gennemført en helt ny måling. Den viser, at danskerne i dag er meget utrygge for corona-epidemien. Utrygheden er udbredt i hele landet. Trods regionale forskelle i smittetal er der altså ingen regionale forskelle i bekymringen for at blive smittet – og ikke mindst smitte andre.

Vi har ikke tidligere målt nogen utryghed, der har ramt den danske befolkning så dybt og så bredt

Anders Hede, forskningschef i TrygFonden

"Som en konsekvens heraf ser vi, at danskerne samler sig, og vi kan aflæse en fortsat markant opbakning til myndighedernes håndtering af krisen. Opbakningen er en smule mindre end i foråret, men støtten er fortsat meget klar og gælder i hele landet," siger Anders Hede, forskningschef i TrygFonden, og fortsætter:

"De restriktioner, som blev præsenteret på pressemødet onsdag aften, er restriktioner, som danskerne – i hvert fald hovedparten af os – er klar til. Vores nye undersøgelse viser, at vores bekymringer for pandemiens udvikling overskygger det besvær, restriktionerne pålægger os, de privatøkonomiske konsekvenser, det kan have, og i øvrigt også den politiske observans, vi ellers har," lyder det fra Anders Hede.

Den nye undersøgelse viser en meget udbredt bekymring i befolkningen over de økonomiske følgevirkninger af epidemien, selvom det foreløbigt kun er mindre grupper, der personligt har mistet job, haft økonomiske tab mv.

Samtidigt er der stor opbakning til corona-restriktionerne. Et markant flertal mener, at restriktionerne er passende, og den mindre gruppe, der mener, at de er for stramme, er kun ganske lidt større end gruppen, der synes, restriktionerne er for slappe.

"Selvom den såkaldte minksag har fyldt utrolig meget i den seneste tid, ser det ikke ud til at være den slags, der ændrer på opfattelsen af, hvad der bør gøres ved epidemien. Faktisk er effekten af minksagen næsten umulig at få øje på. Vi har fortsat tillid til myndighederne og finder deres krav og restriktioner fornuftige. For vi er bekymrede for selv at blive smittede og at komme til at smitte nogle af vores sårbare pårørende. Og så er vi bekymrede for, at epidemien vil kaste Danmark ud i en langvarig økonomisk krise, ligesom mange af os er utrygge for vores jobsituation. Vi har ikke tidligere målt nogen utryghed, der har ramt den danske befolkning så dybt og så bredt," siger Anders Hede.

Hovedpunkter i undersøgelsen af danskerne og corona-epidemien

  • Corona-epidemien gør danskerne meget utrygge – både selve sygdommen og risikoen for at blive smittet og nogle af de økonomiske følgevirkninger.
  • Opbakningen til restriktioner og myndigheder er en anelse mindre end tidligere, men den er stadig markant.
  • Minksagen har overordnet set ikke rykket mærkbart på befolkningens opbakning til restriktioner og myndigheder. På nogle emner kan ses en lille ændring, mens billedet på andre emner er uændret.
  • Ser man på det mindretal, der er utilfredse eller skeptiske over for måden at bekæmpe corona-epidemien på, er der langt fra tale om en samlet modpol: Nogle mener, at man pragmatisk burde vægte samfundsøkonomiske hensyn højere, mens andre mere grundlæggende mener, at staten ikke skal blande sig så meget, og atter andre igen har forskellige mere konspiratoriske eller alternative synspunkter.

    Om undersøgelsen ”Epidemien og os”
    TrygFonden har undersøgt, hvordan corona-epidemien påvirker danskernes tryghed. Data er indsamlet umiddelbart før og efter den såkaldte minksag. De sammenlignes med de data, der blev indsamlet i maj i forbindelse med Tryghedsmåling 2020. Undersøgelsen er ligesom Tryghedsmålingerne gennemført af forskningschef Anders Hede, professor Jørgen Goul Andersen og konsulent Jacob Andersen.

Har du spørgsmål?

Anders Hede

Forskningschef