Søg støtte

Søg

Undersøgelse af:

Tillid og trivsel i CoronaDanmark

Rapporten bygger på fire undersøgelser og en mindre tillægsundersøgelse, der er gennemført mellem maj 2019 og marts 2021 af YouGov for TrygFonden som led i tryghedsmålingerne.
Download PDF

Rapporten viser, at befolkningens tilfredshed med tilværelsen er faldet mærkbart under pandemien. På en skala 0-10 er den faldet med et halvt point i gennemsnit mellem sommeren 2019 og marts 2021. Faldet er især stort for kvinderne, hvor trivslen er gået dobbelt så meget tilbage som blandt mændene. De yngste aldersgrupper er også ramt særligt hårdt. Blandt studerende er livstilfredsheden faldet med hele 1,44 point på
skalaen. Hovedstadsregionen har tabt langt mere end det øvrige land.

Har du spørgsmål?

Anders Hede

Forskningschef