Søg støtte

Søg

Dødsbrande i Danmark

Dødsbrandsstatistik og temaanalyse: Borgerrettet brandforebyggelse i de kommunale redningsberedskaber.
Download PDF
Rapportens indhold er todelt: en generel del om dødsbrande i 2020 og en temadel, der i år sætter fokus på brandforebyggelsesprojekter i de kommunale redningsberedskaber målrettet udsatte borgere. Projekterne er undersøgt kvalitativt gennem en rundspørge til redningsberedskaberne og dybdegående casestudier af fire udvalgte projekter. Dette udfoldes i rapportens første del.