Søg støtte

Søg

Læger og sygeplejerskers patientinddragelse

Læger og sygeplejersker ønsker at inddrage patienterne mere. Og inddragelsen giver bedre resultater for patienterne. Det viser denne undersøgelse.
Download PDF

At inddrage patienter giver gode resultater og trygge patienter. Patientinddragelse forbedrer bl.a. patienternes forståelse af den faglige information, de får. Og det sikrer patienternes motivation til at tage medansvar for behandlingen.

Mange læger og sygeplejersker peger samtidig på, at inddragelse medfører hurtigere diagnoser og bedre udbytte af pleje og behandling.

Det er et par af de konklusioner, man kan drage på baggrund af rapporten "Læger og sygeplejerskers holdning til og arbejde med patientinddragelse", som TrygFonden står bag sammen med Lægeforeningen, Dansk Sygeplejeråd og Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

Undersøgelsen bygger på en rundspørge gennemført blandt 2000 læger og 2000 sygeplejersker. Den skal bidrage til, at vi kan tage det næste store og afgørende skridt frem mod endnu bedre og endnu mere systematisk patientinddragelse.

Rapporten er fra 2018.