Søg støtte

Søg

Danskernes kendskab til partnervold

Vold i familien skaber utryghed og kan have langvarige, skadelige virkninger - ikke kun for den, der er udsat for vold, men også for andre familiemedlemmer. Vidner til volden kan gøre en forskel ved at reagere.

Download PDF

Erfaringer viser, at det kan være svært for personer, der er udsat for partnervold, at bryde ud af den voldelige relation. Derfor spiller omgivelserne en vigtig rolle for, om voldsofre får den nødvendige støtte, så den tid, hvor de er i den voldelige relation, begrænses.

Denne rapport bidrager til den danske vidensopbygning om vold i familien ved at kaste lys på de uformelle aktørers rolle i forhold til bekæmpelse af partnervold. Det overordnede formål er at tilvejebringe en bedre forståelse af de nære omgivelsers parathed til at hjælpe ofre for partnervold.

Rapporten er udarbejdet af VIVE på vegne af Mary Fonden og med finansiel støtte fra TrygFonden.