Søg støtte

Søg

Stem på din favorit

Nu sætter vi ekstra fokus på at skabe mere tryghed i Region Nordjylland. Som medlem i regionen kan du som noget særligt være med til at bestemme, hvad TrygFonden skal gøre en ekstra indsats for. Når du stemmer, kan du også vinde en elcykel.

Dine tre muligheder

TYG.Tryghed.Feature.SitecoreForms.Models.ExtendedListFieldItem

Uddannelse og arbejde er vigtigt for at få et godt liv og udfolde sit potentiale. Men ikke alle unge får en ungdomsuddannelse eller et job efter folkeskolen.

Langt de fleste unge finder en læreplads, får et job eller går i gang med en ungdomsuddannelse, når de er færdige med folkeskolen. Men der er også nogle, som ikke kommer videre – blandt andet pga. mistrivsel. I Nordjylland er andelen højere end i resten af landet.

Vi overvejer bl.a. at: 

  • Støtte indsatser, der øger unges trivsel og gennemførsel i uddannelsessystemet i Nordjylland.
  • Sætte tidligt ind for at styrke trivsel, faglige kundskaber, personlige og sociale egenskaber samt begejstring for at lære.
  • Understøtte at unge kan finde et fritidsjob.
TYG.Tryghed.Feature.SitecoreForms.Models.ExtendedListFieldItem

Nordjylland er kendetegnet ved stærke fællesskaber, hvor man træder til for hinanden. Men de frivillige bliver færre, og måden man engagerer sig på, forandrer sig.

Det er blevet sværere at rekruttere nye frivillige og fastholde de nuværende. Samtidig er der færre, der vil påtage sig et formelt ansvar i foreningerne – og det går udover de mennesker, der har mest brug for et stærkt lokalt fællesskab. Der er behov for nye måder at træde til for hinanden på.

Vi overvejer bl.a. at: 

  • Støtte eksisterende og nye former for fællesskaber og foreningsliv i Nordjylland.
  • Skabe større viden om frivilligt engagement – herunder se på rekruttering, fastholdelse, træd til kultur og udvikling af frivillige.
  • Dele gode tips og tricks til at styrke foreningslivet og styrke frivilligheden og træd til kulturen i Nordjylland.
 
TYG.Tryghed.Feature.SitecoreForms.Models.ExtendedListFieldItem

For de fleste er digitale medier en vigtig del af hverdagen med sociale medier, netbank, selvangivelse og tøjindkøb. Men de mange muligheder skaber også udfordringer.

Digital kriminalitet. For meget skærmbrug. Selvbetjeningsløsninger, der driller. Vi kan alle – uanset alder – støde ind i problemer, når vi færdes i det digitale samfund. Her er det vigtigt, at man ved, hvordan man skal agere, og hvor man kan finde hjælp og støtte.

Vi overvejer bl.a. at:

  • Skabe ny viden om borgernes digitale liv.
  • Samarbejde med relevante foreninger og myndigheder om indsatser, der hjælper borgerne til at navigere i det digitale samfund.
  • Lave oplysningsarbejde, der klæder den enkelte på til at gøre brug af de mange muligheder, som det digitale samfund byder på.