Søg støtte

Søg

El-tandemcykel


Donation
Særpujle: Akutpulje 2020

Projekt

Akuthjælp til sårbare unge

Børn og Unges Trivsel

En grundlæggende udfordring for mange anbragte og tidligere anbragte unge er manglende stabilitet, og derfor er anbragte og tidligere anbragte en særligt udsat gruppe i den aktuelle corona-situation. De unges psykiske mistrivsel er ikke blot et problem her og nu, men kan også have konsekvenser længe efter krisens ophør, fordi det kan være en vanskelig og langtrukken proces for de unge, at komme tilbage til en stabil hverdag og mental situation igen. Derfor er der et stort og presserende behov for at iværksætte akutte hjælpeforanstaltninger direkte målrettet netop disse unge. Foreningen Børn og Unges Trivsel oplever pt. markant øget efterspørgsel efter hjælp og støtte. Foreningen modtager derfor en donation til to akutte hjælpeforanstaltninger: 1. Individuelle psykologsamtaler: Der tilbydes op til fem gratis og anonyme psykologsamtaler til anbragte og tidligere anbragte børn og unge med en aktiv socialsag i kommunen. Samtalerne foregår online med uddannede psykologer. Samtalerne vil ikke udgøre behandlingsforløb, men vil have fokus på konkrete selvhjælps- og håndteringsstrategier i forhold til den aktuelle situation. 2. Online-gruppeforløb: Der tilbydes gratis medlemskab i en online-gruppe via Facebook. Hver uge præsenteres medlemmerne for en kort video omhandlende forskellige temaer relateret til at kunne håndtere sin sårbarhed i en vanskelig og kaotisk situation. Videoerne udarbejdes af professionelle psykologer og mentorer. Onlinegruppen udgør et ligeværdigt fællesskab, hvor de unge kan sparre med hinanden og de professionelle gruppeadministratorer. Samtidig giver onlinegruppen de meget isolerede unge en mulighed for at socialisere og få hjælp og støtte.

Tildelt støtte

930.000 kr.

2020

Modtager

Børn og Unges Trivsel

Region

Landsdækkende