Søg støtte

Søg

Indkøb af vhf-radioer


Donation

Projekt

Akutmedicinsk Forskningslektor

Sjællands Universitetshospital

Frem mod 2022 udbygges Sjællands Universitetshospital til at være regionens absolut største hospital med mange specialiserede funktioner fordelt på flere matrikler. I den forbindelse vil forskningsprojekter på akutområdet kunne bidrage til at løfte de akutafdelinger, som oprettes på hospitalet. Region Sjælland mangler dog på nuværende tidspunkt forskningsaktivitet inden for akutmedicin. Formålet med dette projekt er således at etablere en kobling mellem det praktiske lægelige miljø og universitetsverdenen gennem ansættelse af en akutmedicinsk forskningslektor via støtte til halvdelen af den akutmedicinske forskningslektors løn i en to-årig periode (2017-2018).

Tildelt støtte

890.000 kr.

2016

Modtager

Sjællands Universitetshospital

Region

Sjælland