Søg støtte

Søg

Professorater i akutmedicin

TrygFonden har støttet etableringen af fire femårige professorater i akutmedicin ved Aarhus Universitet, Syddansk Universitet, Københavns Universitet og Aalborg Universitet. Derudover støtter vi et professorat i stroke ved Aarhus Universitet.

Professoraterne har væsentligt styrket den akutmedicinske forskning i Danmark. TrygFonden har på den baggrund forlænget professoraterne én gang for yderligere fem år. Indførelse af akutmedicinspecialet i 2018 betyder bl.a., at der nu foreligger tilsagn fra universiteter og regioner om at videreføre de eksisterende professorater, når TrygFondens bevillinger udløber. 

De tre første akutprofessorater blev eksternt evalueret med en positiv vurdering i 2015. Det fjerde professorat ved Aalborg Universitet blev evalueret i 2018 - ligeledes positivt. Professoratet ved Aalborg Universitet er derfor forlænget på samme måde, som de øvrige professorater er blevet forlænget en gang.

TrygFonden afholder to årlige koordinationsmøder med gruppen af akutprofessorer.

Har du spørgsmål?

Anders Hede

Forskningschef