Søg støtte

Søg

Alle har ret til frisk luft


Donation

Udstyr

Alle har ret til frisk luft

Odense Universitetshospital

Hæmatologisk Afdeling på Odense Universitetshospital behandler patienter med hæmatologiske lidelser, hvor indlæggelsesforløbene ofte er lange. Patienterne er ofte meget svækkede og lider af kvalme og træthed. Afdelingen har et frivilligkorps på cirka 23 personer, som er på afdelingen fire dage om ugen. De skaber adspredelse for både patienter og pårørende i en hverdag, der ellers føles lang. De frivillige tilbyder blandt andet ledsagede gåture, men mange patienter er så svækkede, at selv en lille gåtur er for lang. Med denne donation ønsker afdelingen derfor at købe en rickshaw-cykel, så alle patienterne kan komme ud og mærke naturen – uanset graden af svækkelse. Cykelture i det fri ventes desuden at ville hjælpe mod patienternes kvalme og træthed.

Tildelt støtte

50.000 kr.

2017

Modtager

Odense Universitetshospital

Region

Syddanmark