Søg støtte

Søg

Redningsveste


Donation

Udstyr

Anskaffelse af robotsæl (PARO)

AK-dagtilbud, Værkstedet i Hammer Bakker

Tildelt støtte

46.875 kr.

2013

Modtager

AK-dagtilbud, Værkstedet i Hammer Bakker

Region

Nordjylland