Søg støtte

Søg

Sommerlejr 2024


Donation

Forskningsprojekt

Astma og god vejrtrækning

Næstved-Slagelse-Ringsted sygehuse, Region Sjælland.

Der er cirka 300.000 patienter med astma i Danmark, hvoraf omkring hver fjerde har problemer med åndenød på grund af uhensigtsmæssigt vejrtrækningsmønster, kaldet dysfunktionel vejrtrækning. Hos disse patienter skyldes åndenøden ikke selve astmaen, så mere inhalationsmedicin, som disse patienter typisk er ordineret, er uvirksom. Ofte er patienternes hverdag derfor svært påvirket af kronisk åndenød, både fysisk og psykisk. Denne donation går til et projekt, der skal hjælpe astmapatienter, som lider af åndenød, med at få bedre kontrol over deres sygdom og dermed få en bedre hverdag med øget livskvalitet. Projektet vil undersøge, om et 12-ugers forløb med patientinvolverende fysioterapi med patientuddannelse, åndedrætsgenoptræning, hjemmeprogram og implementering i hverdagsaktiviteter kan hjælpe patienter med mange astmasymptomer og uhensigtsmæssig vejrtrækning til at opnå kontrol med deres sygdom og reducere problemerne med åndenød. Projektet gennemføres som et lodtrækningsforsøg med i alt 220 patienter på fem behandlingscentre fordelt i hele Danmark. Effekten vil blive målt på patienternes oplysning om astma-relateret livskvalitet og astmasymptomer, deres faktiske aktivitetsniveau, ganghastighed samt lungefunktion. Metoden har vist positive resultater i England, og viser den sig også effektfuld i dette projekt, er målet at forankre den som standardiseret behandlingsmetode i Danmark til gavn for alle patienter med astma og dysfunktionel vejrtrækning.

Tildelt støtte

2.145.112 kr.

2016

Modtager

Næstved-Slagelse-Ringsted sygehuse, Region Sjælland.

Region

Landsdækkende