Søg støtte

Søg

Indkøb af VHF radio og GPS


Donation

Forskningsprojekt

At sætte børn i bevægelse – fra viden til handling

Syddansk Universitet

TrygFonden har givet støtte til et forskningsprojekt, der skal samle viden om effektive indsatser, der fremmer børns fysiske aktivitet. Målet er at hjælpe kommuner, skoler og andre offentlige organer til at implementere folkesundhedsstrategier med størst mulig gennemslagskraft på holdbare og varige adfærdsændringer i retning af en sundere livsstil. I dag ved man fra dansk og international forskning, at de mest effektive indsatser omfatter flere former for aktivitetsfremmende tiltag i skolen kombineret med forskellige indsatser knyttet til børnenes fritid. Men det er usikkert, hvilke komponenter der skal kombineres. Det er ikke nok at vide, hvad der virker – det også nødvendigt at vide, hvad der virker, når indsatserne skal implementeres, så politiske beslutningstagere, skoleledere, lærere, forældre, børn, læger og forskere kan få adgang til kvalificeret og anvendelig viden og rådgivning. Helt konkret vil projektet samle eksisterende viden fra ind- og udland om effektive indsatser og succesfulde implementeringsstrategier i en værktøjskasse, der er tilpasset danske forhold. Planen er, at den stilles til rådighed for kommuner, regioner, skoler og andre, der er ansvarlige for at fremme børns fysiske aktivitet. TrygFonden har støttet projektet med 2.683.380 kr.

Tildelt støtte

2.683.380 kr.

2014

Modtager

Syddansk Universitet

Region

Landsdækkende